Nông nghiệp, nông thôn là lĩnh vực ưu tiên vốn ODA

Cập nhật ngày: 28/10/2009 - 04:02

Đưa nước sạch về nông thôn là một trong những dự cán sử dụng nguồn vốn ODA.

Phát biểu tại hội nghị toàn thể Chương trình hỗ trợ quốc tế ISG năm 2009, tổ chức ngày 28.10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát nhấn mạnh, các nguồn vốn ODA có tác dụng tích cực trong phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.
Hội nghị có chủ đề "Hỗ trợ ODA cho phát triển nông nghiệp, nông thôn và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011-2015".
Theo Bộ trưởng, trong giai đoạn 1993 - 2008, nguồn vốn ODA dành cho phát triển nông nghiệp và xoá đói giảm nghèo đạt khoảng 5,5 tỷ USD, chiếm từ 40-50% trong các chương trình, dự án đầu tư phát triển do Bộ quản lý, góp phần tăng sản lượng nông sản, hỗ trợ xây dựng, điều chỉnh chiến lược và chính sách phát triển nông nghiệp.
Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các nhà tài trợ quốc tế trong thời gian tới.
Giám đốc quốc gia của Ngân hàng thế giới (WB) tại Việt Nam Victoria Kwakwa đánh giá cao việc chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp cho phép Việt Nam đạt nhiều thành công trong công tác xoá đói giảm nghèo thời gian qua; đồng thời khẳng định lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn vẫn tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của các nhà tài trợ.
Bà Victoria Kwakwa cho biết Việt Nam vẫn đang sử dụng ODA một cách có hiệu quả tính đến thời điểm các dự án kết thúc, mặc dù nhiều dự án triển khai còn chậm được giải ngân.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, định hướng thu hút tài trợ quốc tế trong giai đoạn tới của ngành nông nghiệp được hoạch định dựa theo mô hình phát triển tổng hợp nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống và điều kiện cư dân nông thôn, đặc biệt là với người nghèo và cận nghèo.
Đồng thời, định hướng này cũng nhằm phát triển hệ thống hạ tầng đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp ổn định và bền vững; quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên bền vững và hiệu quả.nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh hàng nông sản Việt Nam; tăng cường đào tạo, huấn luyện nghề và chuyển giao công nghệ cho nông dân.
Tại hội nghị, các đại biểu đã đề cập tới các vấn đề về hiện trạng thu hút nguồn vốn tài trợ, phân tích vai trò tác động của ODA đối với quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn của Việt Nam thời kỳ 1993 - 2008; đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách triển khai các dự án đang thực hiện và định hướng, kế hoạch trong giai đoạn 2011 - 2015 của ngành nông nghiệp.

(Theo TTXVN/Vietnam+)