BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nông nghiệp Tây Ninh năm 2010: Tiếp tục tăng trưởng nhưng tốc độ có giảm

Cập nhật ngày: 26/11/2010 - 11:22

Tuy vẫn còn hơn một tháng nữa mới kết thúc năm 2010, nhưng đến thời điểm này các ngành chức năng đã có đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2010. Riêng lĩnh vực nông nghiệp, theo ước tính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có khả năng năm nay tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông- lâm- ngư nghiệp đạt trên 5% so với cùng kỳ năm 2009. Tuy nhiên, theo dự báo của Cục Thống kê thì tốc độ tăng trưởng sẽ thấp hơn, chỉ khoảng hơn 4% mà thôi. Nghĩa là theo dự báo của cả hai ngành, thì tốc độ tăng trưởng ngành nông- lâm- ngư nghiệp năm nay không đạt chỉ tiêu kế hoạch 6%.

Sản xuất đậu phộng giảm đến 25% so với cùng kỳ

Nhiều năm trước đây, giá trị sản xuất ngành nông- lâm- ngư nghiệp ở Tây Ninh luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Giai đoạn 2005-2009 tốc độ tăng trưởng ngành nông- lâm- ngư nghiệp Tây Ninh tăng bình quân đến 7% mỗi năm. Năng suất các loại cây trồng chính đều tăng. Chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thuỷ sản ngày càng phát triển. Năm 2010, qua số liệu dự báo của ngành Thống kê cho thấy ngành Nông nghiệp Tây Ninh có nhiều lĩnh vực vẫn duy trì được tốc độ phát triển khá cao như nhiều năm trước, nhưng về tổng thể thì tốc độ tăng trưởng bị chậm lại. Cụ thể trên lĩnh vực trồng trọt giá trị sản xuất cây lâu năm tăng đến gần 10% so với năm 2009, trong đó cao su tăng 11%, mãng cầu tăng hơn 9%, cây lâu năm khác tăng hơn 5%. Trong sản xuất cây hằng năm cũng có một số cây duy trì được tốc độ tăng giá trị sản xuất như: mía- tăng hơn 10%, thuốc lá- tăng hơn 20%, rau đậu- tăng hơn 9%. Trên lĩnh vực chăn nuôi thì giá trị sản xuất gia cầm cũng tăng đến hơn 10%, thuỷ sản tăng hơn 5%... Thế nhưng thực tế trong năm 2010, ngành Nông nghiệp Tây Ninh cũng có một số lĩnh vực không phát triển và thậm chí còn giảm so với cùng kỳ. Cụ thể về trồng trọt cây lâu năm, tuy tổng giá trị sản xuất có tăng hơn năm trước nhưng trong đó có một số loại cây đang bị giảm nghiêm trọng như cây điều. Theo Cục Thống kê, diện tích cây điều trong vài năm gần đây giảm gần 1.000 ha. Riêng về trồng trọt cây hằng năm, so với năm 2009 tổng giá trị sản xuất gần như không tăng trưởng, trong đó có một số cây trồng chính giá trị sản xuất giảm hơn so với cùng kỳ. Cụ thể như: cây đậu phộng giá trị sản xuất chỉ đạt gần 75% cùng kỳ; cây khoai mì giá trị sản xuất chỉ đạt 93% so với cùng kỳ, ngoài ra còn một số loại cây hằng năm khác cũng giảm. Riêng cây lúa- loại cây có giá trị sản xuất chiếm gần phân nửa tổng giá trị sản xuất cây hằng năm trong tỉnh, theo đánh giá của Cục Thống kê thì trong vụ hè thu năm nay năng suất giảm 2,55% khiến sản lượng lúa hè thu giảm hơn 4,6% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất cây hằng năm không tăng trưởng đã kéo giảm tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp, bởi vì tỷ trọng giá trị sản xuất cây hằng năm thường chiếm đến hơn 50% tổng giá trị sản xuất toàn ngành.

Như vậy, nhìn tổng thể thì giá trị sản xuất nông- lâm- ngư nghiệp năm nay cũng có tăng trưởng, nhưng không cao bằng những năm trước đây và thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết diễn biến thất thường và dịch bệnh phát sinh. Theo Sở NN &PTNT đánh giá, năm nay tình hình bệnh hại cây lúa tăng hơn so với cùng kỳ. Vụ hè thu cây lúa bị bệnh đạo ôn với diện tích bị nhiễm hơn 2.500 ha- gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ. Ngoài ra còn có hơn 1.000 ha lúa bị bệnh sâu cuốn lá- tăng hơn 55% so với cùng kỳ. Tuy các bệnh trên cây lúa được nông dân và ngành chức năng phát hiện, phòng trị kịp thời, nhưng cũng gây ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng. Đồng thời, từ tháng 8 đến tháng 12 toàn hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng cắt nước tưới để tập trung thi công nâng cấp nên có một số diện tích không thể triển khai gieo trồng cây hằng năm như những năm trước. Tuy nhiên, ảnh hưởng nặng nhất vẫn là tình hình bệnh heo tai xanh phát triển thành dịch ở 55 xã thuộc cả 9/9 huyện, thị và kéo dài khiến cho lĩnh vực chăn nuôi heo bị giảm sút đáng kể, đồng thời ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người chăn nuôi heo.

Để có thể đề ra kế hoạch phát triển ngành nông- lâm- ngư nghiệp Tây Ninh trong năm 2011 một cách chính xác và khả thi, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng ngành Thống kê rà soát lại những chỉ tiêu cụ thể, phân tích rõ nguyên nhân tăng giảm, đồng thời thống nhất đánh giá tốc độ tăng trưởng lĩnh vực nông- lâm- ngư nghiệp trong năm nay.

Sơn TrẦn