Thời Sự - Chính trị   Nhân sự mới

Ông Nguyễn Hồng Thanh tái đắc cử Bí thư Thành uỷ Tây Ninh

Ông Nguyễn Hồng Thanh tái đắc cử Bí thư Thành uỷ Tây Ninh
Ông Nguyễn Hồng Thanh tái đắc cử Bí thư Thành uỷ Tây Ninh
Ông Nguyễn Hồng Thanh tái đắc cử Bí thư Thành uỷ Tây Ninh
 
Hữu Thiện - Bảo Linh