BAOTAYNINH.VN trên Google News

CÁC KHOẢN THU TRONG NHÀ TRƯỜNG:

Phải thực hiện đúng quy định 

Cập nhật ngày: 27/09/2022 - 23:53

BTN - Theo hướng dẫn mới, Sở GD&ĐT điều chỉnh, bổ sung một số nội dung theo kiến nghị, đề xuất của UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở giáo dục. Cụ thể, các khoản thu phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập của người dân trên địa bàn, phục vụ trực tiếp cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh.

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Hiền (trường có tổ chức bán trú) trong ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh minh hoạ)

Ngày 20.9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành công văn sửa đổi, bổ sung Công văn số 2136/HD-SGDĐT ngày 30.6.2022 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 12/2021/NQHĐND ngày 9.12.2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

LƯU Ý ĐỐI VỚI TRƯỜNG BÁN TRÚ

Theo hướng dẫn mới, Sở GD&ĐT điều chỉnh, bổ sung một số nội dung theo kiến nghị, đề xuất của UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở giáo dục. Cụ thể, các khoản thu phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập của người dân trên địa bàn, phục vụ trực tiếp cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh.

Về chế độ “hỗ trợ thêm giờ cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên có tham gia trực tiếp trông giữ học sinh buổi trưa ở các lớp học bán trú. Số giáo viên trực trưa: 1 giáo viên/lớp đối với cấp học phổ thông; 2 giáo viên/lớp đối với cấp học giáo dục mầm non.

Thời gian trực trưa từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 30”, văn bản hướng dẫn quy định “chi trả cho công tác quản lý bán trú tại trường (hiệu trưởng có quyết định phân công nhiệm vụ số lượng người trong đơn vị phù hợp, công tác quản lý bán trú gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán, y tế, thủ quỹ...); tiền điện, nước sinh hoạt, nước uống, chất đốt, bổ sung tô, chén, dĩa muỗng ăn, dụng cụ nấu ăn, bàn ghế cho nhà bếp... tăng cường cơ sở vật chất và các nội dung khác phục vụ hoạt động học bán trú”.

Đối với các trường mầm non, trường tiểu học tổ chức bán trú thuê bên ngoài cung cấp suất ăn thì tự cân đối mức chi cho chăm sóc trẻ trong giờ nghỉ trưa (bảo mẫu), nhân viên phục vụ, trả thêm giờ cho giáo viên dạy bán trú (nếu có). Chi điện, nước sinh hoạt, nước uống, bổ sung tô, tộ, chén, dĩa muỗng ăn, dụng cụ nấu ăn, bàn ghế cho nhà bếp...

Tăng cường cơ sở vật chất và các nội dung khác phục vụ hoạt động học bán trú, tự cân đối chi trả cho công tác quản lý bán trú không quá 5% tổng thu đối với các trường có số học sinh mầm non từ 500 cháu trở lên hoặc 1.000 học sinh trở lên đối với học sinh tiểu học và chi trả cho công tác quản lý bán trú không quá 10% tổng thu đối với các trường có số học sinh mầm non dưới 500 cháu hoặc dưới 1.000 học sinh đối với tiểu học.

Đối với các trường mẫu giáo, tiểu học tổ chức nấu ăn thì tự cân đối mức chi cho thuê nấu ăn (cấp dưỡng), chi cho chăm sóc trẻ trong giờ nghỉ trưa (bảo mẫu), nhân viên phục vụ, trả thêm giờ cho giáo viên dạy bán trú (nếu có); chi điện, nước sinh hoạt, nước uống, chất đốt, bổ sung tô, tộ, chén, dĩa muỗng ăn, dụng cụ nấu ăn, bàn ghế cho nhà bếp...

Tăng cường cơ sở vật chất và các nội dung khác phục vụ hoạt động học bán trú; tự cân đối chi trả cho công tác quản lý bán trú tương tự như đối với các trường mầm non; trường tiểu học tổ chức bán trú thuê bên ngoài cung cấp suất ăn.

Văn bản hướng dẫn cũng nêu: “Trong trường hợp các trường có tổ chức ăn trong thời gian giữ trẻ ngoài giờ hành chính (bữa ăn buổi sáng, ngày thứ bảy…) mức thu tiền ăn và các khoản khác như ngày bình thường nhưng tiền công giữ trẻ tính theo giờ và thu không quá 10 giờ/ngày”.

Mức thu tiền ăn của học sinh ở các lớp bán trú gồm bữa ăn chính (ăn trưa) và bữa ăn phụ (bữa xế). Trong trường hợp trường mầm non, mẫu giáo tổ chức ăn sáng theo nhu cầu của cha mẹ học sinh, trường thoả thuận với cha mẹ học sinh thực hiện phù hợp với điều kiện của nhà trường, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Văn bản này là bộ phận không tách rời của Công văn bản số 2136/HDSGDĐT ngày 30.6.2022 của Sở GD&ĐT, trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm triển khai hướng dẫn này đến cán bộ giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh.

Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 9.12.2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Sau khi có nghị quyết, Sở GD&ĐT hướng dẫn chi tiết để cơ sở giáo dục thực hiện, theo tinh thần này, ngoài các khoản thu theo quy định tại Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND, cơ sở giáo dục, giáo viên không được thoả thuận với cha mẹ học sinh để thu thêm bất kỳ khoản thu nào.

Cơ sở giáo dục thực hiện thu đúng quy định, thu đủ chi, mức thu không được vượt quá mức thu tối đa quy định tại Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND. Nhà trường sử dụng các khoản thu đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch trong quá trình thu, chi theo các quy định hiện hành.

Không được điều chuyển từ khoản thu này sang khoản thu khác hoặc chi cho nội dung, mục đích khác. Kết thúc năm học nếu còn dư kinh phí thì chuyển sang năm học sau tiếp tục thực hiện; riêng học sinh lớp cuối cấp, thực hiện hoàn trả cho cha mẹ học sinh.

Cơ sở giáo dục thống nhất với cha mẹ học sinh về thời gian thu phù hợp; thực hiện đúng chế độ miễn, giảm các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập theo quy định tại  Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND, tuyệt đối không để học sinh vì gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn không có tiền đóng góp mà phải nghỉ học.

Khoản thu phí học bán trú để chi trả như sau: trả thêm giờ cho giáo viên dạy bán trú khi đã tính đủ tiết dạy theo quy định của từng cấp học; trả tiền công cho nhân viên hợp đồng phục vụ, bảo vệ phục vụ bán trú, nấu ăn (cấp dưỡng) các lớp học bán trú chưa được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; hỗ trợ thêm giờ cho giáo viên, nhân viên phục vụ trông giữ học sinh buổi trưa ở các lớp học bán trú (bảo mẫu); chi trả cho nấu ăn (cấp dưỡng) thuê ngoài (đối với các trường mầm non, tiểu học tổ chức nấu ăn). Chi trả cho công tác quản lý bán trú tại trường; tiền điện, nước sinh hoạt, nước uống, chất đốt, bổ sung tô, tộ, chén, dĩa muỗng ăn, dụng cụ nấu ăn, bàn ghế cho nhà bếp...

CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ

Mức thu theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND là mức thu tối đa. Tuỳ thuộc vào tình hình kinh tế từng huyện, thị xã, thành phố, theo nhu cầu đề xuất của cha mẹ học sinh, cơ sở giáo dục (trường) thoả thuận với cha mẹ học sinh về chủ trương và mức thu cụ thể. Nội dung thu như sau:

Khoản thu phí học 2 buổi: Điều kiện áp dụng để các trường được thu phí học 2 buổi là những trường không tổ chức bán trú. Khoản thu học phí 2 buổi để chi trả dạy thêm giờ cho giáo viên dạy hai buổi khi đã tính đủ số tiết dạy theo quy định của từng cấp học; chi trả cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phục vụ và trông giữ học sinh học hai buổi; tiền điện, nước, vệ sinh, tăng cường cơ sở vật chất và các nội dung khác phục vụ hoạt động học 2 buổi/ngày.

Cơ sở xác định mức thu: cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch giảng dạy hai buổi của đơn vị, trong đó có dự toán thu chi và mức thu. Việc xác định mức thu thực hiện theo hướng xác định tiền công/tiết dạy của giáo viên (theo mức bình quân toàn trường) và kinh phí chi cho công tác quản lý, chi tiền điện, nước… chia cho số học sinh/lớp để xác định mức thu/tiết dạy/học sinh; dự kiến số tiết dạy và xác định mức thu thoả thuận với phụ huynh học sinh.

Căn cứ số tiết dạy 2 buổi của từng khối lớp và phân theo khu vực để tính. Tính tổng số tiết học 2 buổi của từng lớp (khối lớp)/năm học. Hình thức thu theo tháng, không quá 9 tháng/năm học. Riêng năm học 2021-2022 do tình hình dịch Covid-19, các năm học bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh và học sinh học trực tuyến chỉ tính thu trong thời gian học sinh đi học trực tiếp. Tỷ lệ chi của khoản thu, 80% chi thù lao cho giáo viên trực tiếp giảng dạy; 8% chi cho quản lý, tổ chức lớp học; 12% trả tiền điện nước, cơ sở vật chất.

Cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học tổ chức học bán trú được thu phí học bán trú.

Khoản thu hỗ trợ tổ chức các hoạt động giáo dục, vệ sinh trường lớp: nhà trường được thu các khoản thu hỗ trợ tổ chức các hoạt động giáo dục, vệ sinh trường lớp khi không được cấp ngân sách cho các nội dung chi này.

Việt Đông