BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ cho 20 xã biên giới khó khăn

Cập nhật ngày: 01/03/2015 - 09:42

Theo Quyết định, trong tổng số 44 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ được Trung ương hỗ trợ trong năm 2015, tỉnh dành 28 tỷ đồng phân bổ cho 12 xã biên giới mà trong năm 2014 chưa được bố trí, bao gồm các xã: Tân Bình, Hoà Hiệp (huyện Tân Biên); Tân Hoà, Tân Hà (huyện Tân Châu); Biên Giới, Hoà Hội, Ninh Điền, Thành Long, Hoà Thạnh (huyện Châu Thành); Long Khánh, Tiên Thuận (huyện Bến Cầu); Phước Chỉ (huyện Trảng Bàng), mỗi xã được hỗ trợ 2 tỷ đồng. Riêng xã điểm (xây dựng nông thôn mới 2015 của tỉnh) Long Khánh được bố trí 6 tỷ đồng.

Phần còn lại 16 tỷ đồng tỉnh hỗ trợ cho 8 biên giới Tân Lập (huyện Tân Biên); Tân Đông, Suối Ngô (huyện Tân Châu), Phước Vinh (huyện Châu Thành); Long Thuận, Lợi Thuận, Long Phước (huyện Bến Cầu); Bình Thạnh (huyện Trảng Bàng), mỗi xã được hỗ trợ 1 tỷ đồng. Riêng 2 xã Tân Lập và Long Phước được tỉnh hỗ trợ 5 tỷ đồng/xã để xây dựng xã điểm nông thôn mới trong năm 2015.

Để nguồn vốn trái phiếu Chính phủ được sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện biên giới khẩn trương tập hợp hồ sơ, thẩm định dự án; đồng thời triển khai nhanh việc thực hiện các hạng mục đầu tư đúng theo quy định.

Trong năm 2015, Tây Ninh phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2014 tỉnh đã có 6 xã đầu tiên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Lê Đức Hoảnh