Phấn đấu 77% dân số trở lên tham gia BHYT 

Cập nhật ngày: 23/05/2017 - 19:00

BTNO - Nhằm hoàn thành mục tiêu 77% dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) vào cuối năm 2017, ngày 22.5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1295/KH-UBND về việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT năm 2017.

Mục tiêu của Kế hoạch là phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ từ 77% dân số trở lên vào cuối năm 2017; tăng phạm vi được thụ hưởng và giảm tỷ lệ chi trả của người sử dụng dịch vụ y tế; bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế; tiến tới BHYT toàn dân, góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển bền vững.

Người dân đến khám bệnh tại BVĐK tỉnh- Ảnh minh hoạ

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2258 UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2016-2020; duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%, mở rộng các nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình và người lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia BHYT.

Kế hoạch đề ra 5 giải pháp thực hiện liên quan đến các hoạt động: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp, kết hợp và tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là trách nhiệm của UBND các cấp trong việc thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật, các mục tiêu, kế hoạch về BHYT; công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT; củng cố và hoàn thiện mạng lưới cung ứng thẻ BHYT; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định, đạt hiệu quả và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

Tính đến ngày 31.12.2016, tỷ lệ người dân trong tỉnh tham gia BHYT đạt 73,81%, vượt chỉ tiêu đề ra (kế hoạch là 72,5%).

Thuỳ Anh