Kinh tế   Nông thôn mới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chà Là:

Phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao 

Cập nhật ngày: 12/10/2022 - 00:20

BTN - Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2015, xã Chà Là (huyện Dương Minh Châu) đã tập trung mọi nguồn lực và phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm nâng chất các tiêu chí NTM, tiến đến đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2022.

Nông dân Chà Là trồng dưa lưới.

Hằng năm, Đảng bộ và chính quyền xã Chà Là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí và triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM nâng cao.

Qua rà soát, đánh giá hiện trạng xây dựng NTM trên địa bàn xã đến tháng 9.2022, UBND xã Chà Là thực hiện cơ bản ước đạt được 13/19 tiêu chí (56/75 chỉ tiêu). Những tháng cuối năm 2022, xã Chà Là tiếp tục thực hiện đạt các tiêu chí còn lại và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao.

Theo UBND xã Chà Là, mọi công việc trước khi triển khai đều được Ban Chỉ đạo xã đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ, thống nhất. Chính vì vậy, chương trình huy động được nhiều nguồn lực, nhất là sự đóng góp từ người dân.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều người dân đã tích cực đóng góp tiền của, công sức để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển nông sản của người dân. Đến nay, xã vận động hơn 1 tỷ đồng. Tổ chức vận động nhân dân đóng góp sửa chữa, nâng cấp 2 tuyến đường giao thông trên địa bàn ấp Bình Linh (đường 58-58) và đường nhà trưởng ấp Ninh Hưng 1 trị giá 97 triệu đồng.

Tổng số công trình đầu tư trên địa bàn xã có 34 công trình, với tổng số nguồn vốn đầu tư gần 18,5 tỷ đồng tương ứng (tỉnh, huyện, xã). Trong đó số công trình được UBND huyện ban hành quyết định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật có 20/34 công trình.

Qua khảo sát, thống kê trên địa bàn xã có 35/42 tuyến đường nội đồng, bảo đảm cứng hoá đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hoá, hiện còn lại 7 tuyến đang khảo sát chờ đầu tư và vận động hộ dân thực hiện  bảo đảm phục vụ cho người dân vận chuyển hàng hoá và đi lại.

Ngoài ra, xã Chà Là tập trung đầu tư hệ thống thuỷ lợi, phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân, đến nay trên địa bàn xã có 27 tuyến kênh (xã quản lý 2 tuyến, xí nghiệp thuỷ lợi quản lý 25 tuyến). Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước bảo đảm hằng năm không xảy ra tình trạng thiếu nước sản xuất thời vụ và không để tình trạng ngập úng xảy ra. Hiện UBND xã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, đồng thời hằng năm có kế hoạch thực hiện cụ thể, bảo đảm đáp ứng kịp thời khi có tình huống bão lụt, thiên tai xảy ra.

Ông Trần Văn Nghĩa, ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là chia sẻ: "Từ khi địa phương thực hiện xây dựng NTM, NTM nâng cao, đường sá được đầu tư nâng cấp nhiều, thuận lợi cho việc đi lại, bà con chúng tôi rất phấn khởi. Ngoài ra, địa phương tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, thuỷ lợi đã tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương và người dân phát triển sản xuất, vận chuyển hàng hoá nông sản".

Xác định nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ hàng đầu góp phần thực hiện thành công các tiêu chí còn lại trong xây dựng NTM nâng cao, trong thời gian tới, xã Chà Là sẽ tập trung chuyển đổi cây trồng, vận động người dân chuyển đổi ngành nghề phù hợp, đa dạng hoá cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư các dự án đầu tư trên địa bàn xã.

Nông dân làm giàn cho bầu trên địa bàn ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là.

Theo đó, hằng năm, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM lập kế hoạch tổ chức tuyên truyền lồng ghép qua các buổi tập huấn, hội thảo từ các chương trình, dự án về chuyển giao khoa học, kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi. Thông qua các buổi tập huấn, người dân hiểu rõ hơn nội dung, ý nghĩa xây dựng NTM nói chung và xây dựng NTM nâng cao nói riêng. Từ đó, người dân tích cực tham gia hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công, làm đường nông thôn.

Xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của toàn dân nên đã nhanh chóng đi vào đời sống. Nhờ phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân nên công cuộc xây dựng NTM nâng cao được thuận lợi, tạo nên sức mạnh to lớn làm đổi thay toàn diện nông thôn.

Để xây dựng đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2022, UBND xã Chà Là tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, đảng viên và nhân dân chung tay đóng góp xây dựng xã NTM nâng cao đạt nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp giữa UBND xã với các đoàn thể chính trị xã, ấp trong thực hiện tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân đóng góp xây dựng NTM. Đặc biệt quan tâm lãnh đạo thực hiện công tác vận động nguồn đối ứng trong nhân dân đạt kế hoạch đề ra.

Theo UBND huyện Dương Minh Châu, thời gian qua, nhận thức của người dân về xây dựng NTM có chuyển biến rõ rệt, người dân tham gia hiến đất, tài sản xây dựng cầu và làm đường giao thông nông thôn ngày càng tăng.

Huyện phấn đấu đến cuối năm 2022 thực hiện hoàn thành NTM xã Lộc Ninh, nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn lên 70%  và NTM nâng cao xã Chà Là đạt 20%. Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế danh mục công trình chuẩn bị đầu tư đối với 2 xã Bàu Năng, Phước Ninh thực hiện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao vào năm 2023.

Nông dân thu hoạch khổ qua trên địa bàn ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là.

Để nâng cao hiệu quả xây dựng NTM, NTM nâng cao tại các xã, UBND huyện Dương Minh Châu tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng nhanh thu nhập cho người dân nông thôn. Mỗi xã xây dựng ít nhất một mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung, định hướng vào loại cây trồng, vật nuôi phù hợp, ngành nghề lợi thế đang được lựa chọn trong đồ án xây dựng NTM của xã.

Phối hợp với ngành cấp trên mở các lớp tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nhân dân trên địa bàn huyện. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ giải quyết việc làm, bảo đảm việc làm cho người dân ở các vùng chuyển đổi sản xuất, duy trì và phát triển các mô hình liên kết sản xuất có hiệu quả.

Nhi Trần

Từ khóa
NTMNTM nâng cao