Phấn đấu đến năm 2020: 41 xã có 90% nhà ở dân cư nông thôn đạt chuẩn

Cập nhật ngày: 19/12/2011 - 01:58

(BTNO) – Theo kết quả khảo sát gần đây, số nhà tạm, dột nát trên địa bàn 82 xã nông thôn tỉnh Tây Ninh là 10.070 căn – chiếm tỷ lệ 8,49%. Riêng ở 25 xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015, hiện có khoảng 4.116 nhà tạm, dột nát.

Từ năm 2006 đến năm 2010, toàn tỉnh đã xây tặng 6.837/ 6.534 căn nhà Đại đoàn kết – đạt 104,63% với tổng trị giá gần 91,5 tỷ đồng. Thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, năm 2010, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng được 2.396 căn, kế hoạch đến cuối năm 2011 sẽ xây dựng xong 440 căn, đưa tổng số nhà đã xây dựng theo đề án này lên 2.836 căn.

Trao quyết định tặng nhà ĐĐK tại huyện Châu Thành

Để thực hiện tiêu chí 9 – nhà ở dân cư nông thôn, dự thảo Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 đề ra nhiệm vụ xoá nhà tạm, dột nát; xây dựng mới văn phòng ấp, kiên cố hoá nhà ở dân cư nông thôn và nâng cấp, mở rộng trụ sở UBND xã.

Theo đó, các ngành, các cấp tổ chức vận động nhân dân tích cực thực hiện phong trào chỉnh trang vườn tược, nhà cửa gọn gàng, xanh – sạch – đẹp, ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống trong mỗi gia đình. Ưu tiên làm trước việc cải tạo, nâng cấp 3 công trình sinh hoạt (nhà tắm, hố xí, bể nước) hợp vệ sinh, tiện ích và văn minh cho các hộ gia đình nông thôn. Các xã điểm vận động làm trước cho đạt chuẩn.

Tập trung hoàn thành công tác hỗ trợ hộ nghèo cải tạo nâng cấp, xây mới nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu đến năm 2015, có ít nhất 30% số xã, năm 2020 có 50% số xã có 90% nhà ở nông thôn đạt chuẩn theo quy định. Mở rộng, nâng cấp trụ sở UBND xã, đến năm 2015 có 100% trụ sở xã đạt chuẩn.

Khái toán nguồn vốn thực hiện gần 3.572 tỷ đồng.

HY UYÊN