BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phấn đấu đến năm 2020: Tỷ trọng giá trị sản xuất chăn nuôi trong ngành Nông nghiệp đạt trên 25%

Cập nhật ngày: 01/03/2012 - 11:49

Đàn bò chăn thả ở huyện Dương Minh Châu

(BTNO) – Theo Sở NN&PTNT, mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, ngành chăn nuôi tỉnh Tây Ninh cơ bản chuyển sang chăn nuôi theo loại hình trang trại, phương thức chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu sản phẩm chăn nuôi, đạt chất lượng đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng.

Theo đó, tỷ trọng giá trị sản xuất chăn nuôi trong ngành Nông nghiệp năm 2015 đạt trên 20% và đến năm 2020 đạt trên 25%. Đảm bảo an toàn dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm, khống chế có hiệu quả các dịch bệnh nguy hiểm gây hại vật nuôi. Trước hết là dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng gia súc, dịch bệnh heo tai xanh, xây dựng và công nhận một số vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Các cơ sở chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi theo phướng thức trang trại, công nghiệp và các cơ sở giết mổ gia súc – gia cầm, chế biến sản phẩm chăn nuôi phải có hệ thống xử lý chất – nước thải, bảo vệ tốt môi trường.

Đề án Quy hoạch phát triển chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 – 2020 vừa được Sở NN&PTNT trình UBND tỉnh, cho rằng: có thể chia vùng có khả năng phát triển chăn nuôi trang trại gia súc – gia cầm tập trung của tỉnh Tây Ninh thành 2 tiểu vùng. Trong đó, tiểu vùng 1 là địa bàn các xã hạn chế phát triển chăn nuôi bò sữa, heo, gà công nghiệp trang trại quy mô nhỏ và vừa với mật độ trang trại hợp lý, không cấp phép xây dựng trang trại quy mô lớn. Gồm Thị xã Tây Ninh - 5 xã Bình Minh, Ninh Sơn, Ninh Thạnh, Thạnh Tân, Tân Bình; huyện Dương Minh Châu - 01 xã Bàu Năng; huyện Trảng Bàng – 7 xã Hưng Thuận, Lộc Hưng, Gia Lộc, Gia Bình, Phước Lưu, Bình Thạnh, An Tịnh; huyện Gò Dầu – 01 xã Phước Đông; huyện Hoà Thành – 06 xã Hiệp Tân, Long Thành Bắc, Trường Hoà, Trường Đông, Long Thành Trung, Long Thành Nam; huyện Châu Thành – 01 xã Thái Bình. Tổng cộng có 21 xã thuộc 6 huyện, thị ở tiểu vùng 1.

Tiểu vùng 2 là địa bàn các xã khuyến khích đầu tư phát triển chăn nuôi heo, gà công nghiệp, vịt theo hướng trang trại tập trung ở cả 3 quy mô nhỏ, vừa và lớn. Trong đó, chăn nuôi vịt trang trại phân bố ở các xã có nguồn nước mặt dọc theo hai bên sông Vàm Cỏ Đông và phía Tây sông Sài Gòn.

Trong đó, địa bàn khuyến khích phát triển chăn nuôi heo, gà công nghiệp theo hướng trang trại tập trung phân bố ở 60 xã, gồm huyện Tân Châu 11/11 xã, huyện Tân Biên 9/9 xã, huyện DMC 9/10 xã, huyện Châu Thành 13/14 xã, huyện Bến Cầu 8/8 xã, huyện Gò Dầu 6/8 xã, huyện Trảng Bàng 4/11 xã.

Địa bàn khuyến khích phát triển chăn nuôi vịt trang trại tập trung quy mô nhỏ, vừa và lớn gồm: Thị xã có 01 xã Ninh Sơn; huyện Tân Châu – 03 xã Tân Hà, Tân Đông, Tân Thành; huyện DMC – 02 xã Chà Là, Lộc Ninh; huyện Châu Thành – 04 xã Phước Vinh, Đồng Khởi, Biên Giới, Thanh Điền; huyện Gò Dầu – 06 xã Thạnh Phước, Phước Thạnh, Phước Trạch, Hiệp Thạnh, Thạnh Đức và Cẩm Giang; huyện Bến Cầu – 02 xã Long Thuận, Long Chữ; huyện Trảng Bàng – 06 xã Hưng Thuận, Lộc Hưng, Gia Bình, Phước Lưu, Bình Thạnh, An Hoà, Phước Chỉ; huyện Hoà Thành – 02 xã Hiệp Tân, Long Thành Trung. Tổng cộng 26 xã thuộc 8 huyện, thị, ngoại trừ Tân Biên.

Năm 2012, Ngành NN&PTNT Tây Ninh đề ra mục tiêu phấn đấu phát triển đàn gia cầm đạt 4,8 triệu con.

Được biết, năm 2011, đàn gia súc, gia cầm của tỉnh tăng so với năm 2010, đàn trâu 29.283 con, đạt 97,6% so với kế hoạch (KH), tăng 2,9% so với năm 2010; đàn heo 210.783 con, đạt 79,2% so với KH, bằng 100,1% so với năm 2010; đàn gia cầm 3,8 triệu con, vượt 9,8% so với KH, vượt 13,3% so với năm 2010.

Riêng đàn bò giảm 125.860 con, đạt 93,9% so với KH, bằng 98,2% so với năm 2010. Trong đó, đàn bò sữa 2.406 con, tăng 17,9% so với năm 2010. Sản lượng sữa hơn 9,9 tấn/ngày, tăng gần 2 tấn/ngày so với năm 2010. Trong năm, nhiều cơ sở, doanh nghiệp chăn nuôi đã đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi heo, gia cầm với quy mô công nghiệp, khép kín, góp phần thúc đẩy chăn nuôi phát triển, đàn gia cầm tăng do nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng tăng.

Năm 2012, Ngành NN&PTNT đề ra mục tiêu phấn đấu phát triển đàn trâu đạt 30.000 con, đàn bò 130.000 con (trong đó bò sữa 2.900 con), đàn heo 240.000 con và đàn gia cầm 4,8 triệu con.

HY UYÊN