Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005-2010:

Phấn đấu thu hẹp dần khoảng cách với các tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam 

Cập nhật ngày: 15/06/2020 - 19:40

BTN - Ngày 1.4.2005, Bộ Chính trị ra quyết định đồng chí Hồ Thanh Tuyên thôi giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ để tập trung cho việc điều trị bệnh. Đồng thời, bổ nhiệm đồng chí Lê Thị Bân- Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Bân bỏ phiếu bầu BCH mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005-2010 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 23.12.2005 với 299 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 20.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh tham dự. Đại hội đã vinh dự đón tiếp đồng chí Tòng Thị Phóng- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Báo cáo chính trị trình Đại hội do Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Bân trình bày đã nêu bật những thành tựu về các mặt mà tỉnh Tây Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2000 - 2005: Tổng sản phẩm toàn tỉnh (GDP) tăng bình quân hằng năm 14%, đây là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến thời điểm đó.

Riêng năm 2005, GDP bình quân đầu người đạt 9,6 triệu đồng (tương đương 600 USD). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; kinh tế nhà nước được sắp xếp lại, kinh tế hợp tác được khôi phục, kinh tế tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài phát triển khá nhanh…

Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu và hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010 là: “Tập trung mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nhất là công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn; xây dựng thị xã, thị trấn văn minh và từng bước hiện đại.

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững, phấn đấu thu hẹp dần khoảng cách với các tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao trình độ dân trí; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tập trung chỉ đạo giải quyết cơ bản, có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc.

Giữ vững sự ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc biên giới; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả”.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: “… Điều quan trọng có ý nghĩa quyết định cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới chính là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đảng phải mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và làm tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị trên mọi mặt trận, cán bộ, đảng viên phải thực sự là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận đó.

Do đó, phải xây dựng, củng cố tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Cán bộ, đảng viên phải phát huy truyền thống và trách nhiệm gắn bó với dân, chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống tệ quan liêu, cửa quyền, ức hiếp dân, đặc quyền, đặc lợi.

Đồng thời, cần ra sức xây dựng chính quyền vững mạnh, thực sự là của dân, do dân, vì dân. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phải hoạt động đồng bộ, hướng về cơ sở, tổ chức và hướng dẫn, các phong trào hoạt động cách mạng của nhân dân; tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng của các đoàn thể, giúp đoàn thể tổ chức tốt việc tập hợp dân, phối hợp với chính quyền để phát động nhân dân tham gia các phong trào hành động cách mạng ngày càng thực chất hơn”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá VIII gồm 49 uỷ viên và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng gồm 12 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu đồng chí Lê Thị Bân tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ.

Đ.H.T