Pháp luật   Tin tức

Phấn đấu trước ngày 15.6, toàn tỉnh cấp 1.024.800 căn cước công dân có gắn chip điện tử 

Cập nhật ngày: 14/04/2021 - 09:13

BTNO - Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD) là dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần cải cách hành chính phục vụ nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; đặc biệt, mục tiêu quan trọng nhất là tạo điều kiện cho công dân thực hiện các giao dịch hành chính được thuận tiện, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian, chi phí trong thời kỳ công nghệ số. Theo chỉ tiêu của Trung ương giao, tỉnh Tây Ninh phải hoàn thành việc cấp 1.024.800 CCCD cho công dân trên địa bàn tỉnh trước ngày 15.6.2021.

Công dân thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip.

Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, UBND tỉnh vừa ban hành công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an thực hiện “Chiến dịch Cấp CCCD”.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt cho cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động biết ý nghĩa, tầm quan trọng của Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD; xác định việc triển khai thực hiện Dự án này là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân nhằm góp phần xây dựng thành công Chính phủ điện tử; đề nghị cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên, hội viên vận động người thân đi làm thủ tục cấp CCCD đầy đủ.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tham mưu, hướng dẫn các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ khi tham gia hỗ trợ cho các tổ cấp CCCD trên địa bàn; huy động lực lượng, phương tiện đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả công tác cấp CCCD phải đạt chỉ tiêu do Bộ Công an giao trước ngày 15.6.2021.

Đồng thời, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, địa phương và phối hợp với Sở Nội vụ (Ban thi đua khen thưởng) đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện “Chiến dịch cấp CCCD” trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hiệu trưởng các trường học tạo điều kiện cho lực lượng Công an trong quá trình cấp CCCD tại các trường học (thông báo cho học sinh, sinh viên làm tại trường, không làm tại nơi cư trú).

Sở Nội vụ tích cực tham mưu, vận động chức sắc trong tôn giáo, người có uy tín trong dân tộc thiểu số tuyên truyền, vận động tín đồ, đồng bào dân tộc đến làm CCCD.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tại địa phương vào việc triển khai thực hiện Dự án, nhất là chỉ đạo các ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động người dân đến làm thủ tục cấp CCCD, rà soát nhân khẩu, thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư còn thiếu hoặc sai để hoàn thiện thông tin.

Thường xuyên củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân cư tự quản, giao nhiệm vụ cho Tổ trưởng tổ tự quản phối hợp với Công an địa phương tuyên truyền, vận động tất cả người dân ở địa phương mình đến làm CCCD và chịu trách nhiệm về việc người dân trong tổ tự quản đến làm thủ tục cấp CCCD không đạt yêu cầu.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân đến làm CCCD; đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn về chủ trương của UBND tỉnh trong việc thực hiện “Chiến dịch cấp CCCD” trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện cho người lao động đến làm CCCD.

Hồng Thu