Phấn đấu xây dựng các Ban CHQS xã, phường vững mạnh toàn diện

Cập nhật ngày: 18/01/2012 - 05:07

Toàn cảnh hội nghị

(BTNO)- Ngày 18.1.2012, UBND Thị xã Tây Ninh triển khai Kế hoạch tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) và xây dựng Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã, phường vững mạnh toàn diện giai đoạn 2011-2015. Tham dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Trứ - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, ông Nguyễn Hồng Quang - Chủ tịch UBND Thị xã, ông Tạ Văn Hải - Phó Chủ tịch HĐND Thị xã và các cơ quan ban, ngành, doanh nghiệp của tỉnh đứng chân trên địa bàn Thị xã; các cơ quan quân sự thuộc xã/phường trong Thị xã, các ban, ngành, đoàn thể và các doanh nghiệp Thị xã.

Thay mặt UBND Thị xã, Trung tá Nguyễn Văn Khổng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS Thị xã triển khai Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 31.12.2011 của UBND Thị xã về tổ chức xây dựng lực lượng DQTV giai đoạn 2011-2015. Chỉ tiêu của Thị xã phấn đấu đến năm 2015 xây dựng được lực lượng DQTV đạt 2,0% dân số với 2.392 người. Tổ chức lực lượng DQTV trong các tổ chức quân sự thuộc các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, các xã/phường, các doanh nghiệp. Từng bước nâng cao chất lượng của lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách và lực lượng kiêm nhiệm.

Trung tá Nguyễn Văn Khổng cũng đã triển khai Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 31.12.2011 của UBND Thị xã Tây Ninh về tổ chức xây dựng Ban CHQS xã, phường vững mạnh toàn diện giai đoạn 2011-2015. Trong đó chú trọng xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, kết nạp đảng viên trong lực lượng quân sự ở các xã/phường.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Trứ biểu dương tinh thần vượt khó để xây dựng lực lượng quân sự của Thị xã trong năm 2011. Đại tá yêu cầu Ban CHQS Thị xã bám sát sự chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh và UBND Thị xã để xây dựng lực lượng DQTV đủ về số lượng và ngày càng có chất lượng. Phấn đấu xây dựng Ban CHQS xã, phường vững mạnh toàn diện trong giai đoạn 2011-2015.

Võ Cường