Phản hồi của UBND huyện Dương Minh Châu: Báo phản ánh đúng sự thật

Cập nhật ngày: 24/10/2012 - 04:00

Báo Tây Ninh vừa nhận được hai công văn phản hồi của UBND huyện Dương Minh Châu về một số nội dung báo đã phản ánh trước đây.

Trên số báo ra ngày 24.2.2012 có đăng bài phản ánh “Một xã có 2 điểm Bưu điện văn hoá bỏ hoang phế”. UBND huyện Dương Minh Châu phúc đáp như sau: Nội dung Báo Tây Ninh phản ánh Bưu điện văn hoá xã Suối Đá không sử dụng đúng chức năng là đúng, do vị trí Bưu điện xây trước kia hiện nay không còn phù hợp. UBND huyện đã trao đổi và thống nhất đề nghị Giám đốc Bưu điện huyện báo cáo xin ý kiến Bưu điện tỉnh để xem xét có hướng xử lý khai thác sử dụng cho phù hợp với thời điểm hiện nay.

Sau đó, trên Báo Tây Ninh số ra ngày 16.6.2012 có bài viết “Huyện Dương Minh Châu biển báo, đèn tín hiệu giao thông cần bổ sung, chấn chỉnh”. UBND huyện Dương Minh Châu cho rằng nội dung bài viết là đúng, do hệ thống điện đèn báo tín hiệu bị hỏng, ngành chuyên môn huyện sửa chữa chưa kịp thời. Vì vậy sau khi báo phản ánh, UBND huyện đã chỉ đạo ngành chuyên môn tổ chức khắc phục chấn chỉnh xong việc biển báo che khuất tầm nhìn và đèn tín hiệu bị hỏng tại vị trí Báo phản ánh. Đồng thời chỉ đạo ngành chuyên môn rà soát tổng thể các biển báo và đèn tín hiệu trên địa bàn để kịp thời sửa chữa, khắc phục.

PHÒNG TL - BĐ