Phản hồi đơn của bà Ngô Thị Cẩm Thi: Những nội dung bà khiếu nại không đúng

Cập nhật ngày: 18/12/2011 - 05:06

Bà Ngô Thị Cẩm Thi, nhân viên y tế Trường mẫu giáo Phước Ninh có đơn gửi Báo Tây Ninh với các nội dung:

Bà Thi phản ánh bà Lê Thị Hà Thanh, cán bộ Phòng GD&ĐT huyện DMC vi phạm đạo đức nhà giáo (thiếu tôn trọng khi làm việc với nhân viên trường trực thuộc Phòng GD&ĐT, thậm chí còn tỏ thái độ hách dịch, cửa quyền, quan liêu, ăn nói tuỳ tiện, cụ thể là bà Thi bị bà Thanh xúc phạm danh dự, nhân phẩm); bà Thanh thể hiện chức trách, nhiệm vụ kiểm tra nhà trường chưa đúng; bà Thanh có dấu hiệu trù dập bà Thi.

Báo Tây Ninh đã chuyển đơn của bà Ngô Thị Cẩm Thi đến Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện DMC. Vừa qua, Phòng GD&ĐT huyện DMC có văn bản trả lời như sau:

Sau khi nhận đơn bà Thi, Phòng GD&ĐT huyện DMC đã tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ, tổ chức buổi làm việc công bố kết quả xác minh, với sự tham gia của đại diện một số cơ quan, đơn vị có liên quan (bà Thi đã có đơn gửi nhiều cơ quan khác nhau). Qua buổi làm việc, thống nhất và kết luận:

1. Việc bà Thi phản ánh bà Lê Thị Hà Thanh, cán bộ Phòng GD&ĐT DMC vi phạm đạo đức nhà giáo (thiếu tôn trọng với nhân viên trường học trực thuộc Phòng GD&ĐT…). Qua xác minh không có chứng cứ gì nói rằng bà Thanh dùng lời lẽ không tế nhị, làm tổn thương uy tín bà Thi. Ngược lại, bà Thi có những lời lẽ xúc phạm bà Thanh (như theo xác minh). Như vậy nội dung bà Thi phản ánh là chưa đúng.

2. Việc bà Thanh thể hiện chức trách, nhiệm vụ khi kiểm tra nhà trường là đúng.

3. Việc bà Thanh có dấu hiệu trù dập bà Thi là không đúng, vì qua xác minh và làm việc với bà Thi, bà không cung cấp được chứng cứ thể hiện bị trù dập, như vậy bà Thi phản ánh chưa đúng.

Vậy nay Báo Tây Ninh thông tin để bà Ngô Thị Cẩm Thi được rõ.

PHÒNG CTBĐ