Phản hồi khiếu nại của ông Lê Thành Lưu: Ông không cung cấp được tình tiết gì mới

Cập nhật ngày: 26/11/2011 - 02:13

Ông Lê Thành Lưu, ngụ ấp 1, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu có đơn gửi Báo Tây Ninh nội dung khiếu nại Quyết định số 72/QĐ-UB ngày 3.3.1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Anh, Lê Thành Ngưu, Lê Thành Lưu.

Báo Tây Ninh đã chuyển đơn khiếu nại của ông Lê Thành Lưu đến UBND tỉnh Tây Ninh. Vừa qua, UBND tỉnh Tây Ninh có công văn phản hồi vấn đề ông Lưu khiếu nại với nội dung:

Sau khi xem xét nội dung đơn, kiểm tra hồ sơ chứng cứ, quá trình giải quyết và Báo cáo số 75/BC-TTr ngày 19.10.2011 của Thanh tra tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh trả lời ông Lê Thành Lưu như sau: Trước năm 1975, ông cố của ông Lưu là ông Lê Văn Vẽ (ông Tổng Vẽ) có 6 ha đất ở ấp 1, xã Bến Củi, huyện DMC. Năm 1976, thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước, UBND xã Bến Củi trưng thu cấp cho một số hộ dân sản xuất. Năm 1988, ông Lê Văn Anh, ông Lê Thành Ngưu, ông Lê Thành Lưu làm đơn khiếu nại yêu cầu trả lại đất. UBND xã Bến Củi và UBND huyện DMC, tạm cấp cho 3 ông diện tích 0,60 ha đất, nhưng đến năm 2008, UBND huyện DMC mới giao và ông Lê Thành Lưu đại diện đứng ra nhận và sử dụng ổn định đến nay. Việc ông Lê Thành Lưu yêu cầu được trả lại diện tích 4 ha còn lại mà Nhà nước đã thu hồi của ông Lê Văn Vẽ là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 của Luật Đất đai năm 2003 quy định: “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của Nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Việc Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 72/QĐ-UB ngày 3.3.1999 về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Anh, ông Lê Thành Ngưu, ông Lê Thành Lưu là chuẩn xác, đúng theo quy định của pháp luật.

Qua xem xét nội dung đơn khiếu nại, ông Lưu không cung cấp tình tiết gì mới sau khi Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 72/QĐ-UB ngày 3.3.1999. UBND tỉnh yêu cầu ông nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định số 72/QĐ-UB ngày 3.3.1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Mọi khiếu nại của ông đối với trường hợp này, UBND tỉnh không nhận đơn, giải quyết nữa.

Vậy nay Báo Tây Ninh thông tin để ông Lê Thành Lưu được rõ.

PHÒNG CTBĐ