Phạt 4 cửa hàng kinh doanh phân bón không đạt chất lượng

Cập nhật ngày: 18/12/2015 - 06:00

Đoàn thanh tra đã trực tiếp làm việc tại 33 cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh về các nội dung như: điều kiện sản xuất, kinh doanh; nhãn hàng hóa; công bố tiêu chuẩn chất lượng; lấy mẫu phân tích, kiểm tra chất lượng.

Qua kiểm tra, từ 7 mẫu đưa đi phân tích, có 4 mẫu không đạt chất lượng. Trong 4 cơ sở sản xuất phân bón, có 1 cơ sở không hoạt động; 2 cơ sở tạm ngưng hoạt động. Còn lại Công ty TNHH phân bón Đất Phúc đang hoạt động, sản xuất phân khoáng trộn, tạm ngưng sản xuất phân hữu cơ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh đánh giá: Tại thời điểm kiểm tra, các cơ sở kinh doanh phân bón đều thực hiện tốt các quy định về điều kiện kinh doanh, về công bố chất lượng, môi trường, vệ sinh…

Riêng về chất lượng, có 4 mẫu tại 4 cửa hàng không đạt yêu cầu, cụ thể: Mẫu phân bón nhãn hiệu Phân bón hữu cơ vi sinh Phú Quý, sản xuất ngày 1.7.2014, do Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hưng Phú Nông sản xuất, lấy tại cửa hàng kinh doanh của bà Hồ Thị Bích Nga (ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng).

Kết quả kiểm tra cho thấy, trong phân hữu cơ vi sinh Phú Quý không có chủng vi sinh Tricoderma như trong thành phần chỉ tiêu công bố.

Mẫu phân bón nhãn hiệu Phân bón hữu cơ vi sinh Đầu bò số 10, sản xuất ngày 16.7.2015, do Công ty TNHH Phước Hưng sản xuất, lấy từ cơ sở kinh doanh của ông Trần Văn Lan (ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu).

Theo kết quả kiểm tra, sản phẩm trên cũng không có chủng vi sinh Tricoderma và chỉ số định lượng chủng vi sinh azotobacter thiếu so với định lượng chỉ tiêu công bố.

Mẫu phân bón nhãn hiệu Phân hữu cơ sinh học Trâu Vàng số 1, được sản xuất ngày 30.6.2015, do Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Thiên Minh sản xuất, được đoàn kiểm tra lấy từ cơ sở kinh doanh của bà Hồ Thị Cẩm Loan (ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, Tân Châu). Mẫu phân bón này thiếu thành phần hữu cơ 9,3% so với chỉ tiêu công bố.

Mẫu phân bón nhãn hiệu Phân hữu cơ vi sinh NOVIE số 1, được sản xuất ngày 1.7.2015, do Công ty TNHH thương mại Nông Việt sản xuất, được đoàn kiểm tra lấy từ cửa hàng kinh doanh phân bón của bà Đặng Kim Chưởng (ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng). Mẫu phân bón này thiếu thành phần hữu cơ 5,79% so với chỉ tiêu công bố; hàm lượng các chủng vi sinh vật đều thấp hơn chỉ tiêu công bố từ 1x102 đến 1x104.

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phạt hành chính bà Đặng Kim Chưởng 15 triệu đồng, buộc nộp lại số tiền 7,92 triệu đồng- tương đương số tiền có được do hành vi bán 44 bao phân không đạt chất lượng.

Các ông, bà Hồ Thị Bích Nga bị phạt 10 triệu đồng, buộc nộp lại số tiền 8,4 triệu đồng- tương đương số tiền có được do hành vi bán 60 bao phân không đạt chất lượng; Hồ Thị Cẩm Loan bị phạt 6 triệu đồng, buộc nộp lại số tiền 3,42 triệu đồng- tương đương số tiền có được do hành vi bán 18 bao phân không đạt chất lượng và Trần Văn Lan bị phạt 20 triệu đồng, buộc nộp lại số tiền 15  triệu đồng- tương đương số tiền có được do hành vi bán 100 bao phân không đạt chất lượng.

HOÀNG THI


Liên kết hữu ích