Phát động cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” 

Cập nhật ngày: 22/10/2019 - 21:50

BTNO - Ngày 22.10, tại Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật Tây Ninh, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ phát động cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hoá công sở”.

Đến dự có ông Nguyễn Văn Hợp- Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Hợp- Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động.

Bà Phan Thị Hồng Đào- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh thông qua kế hoạch triển khai thực hiện uộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” (gọi tắt là cuộc vận động “Năm không”) gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hoá công sở”.

Cuộc vận động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đoàn viên công đoàn là cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trung thành với Tổ quốc, tận tuỵ với nhân dân, có trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, hiệu quả của nền hành chính Việt Nam.

Nội dung của cuộc vận động “Năm không” gồm: Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn phiền hà; không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Nội dung phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hoá công sở” gồm: Đối với tập thể “Thi đua xây dựng đơn vị, địa phương văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an toàn”; đối với cá nhân “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tuỵ, chuyên nghiệp”.

Ông Võ Văn Dũng- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Văn Hợp- Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh cho biết: Ban thường vụ Tỉnh uỷ rất hoan nghênh Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động phát động cuộc vận động quan trọng và có ý nghĩa gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng chính đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hoá trong nội bộ.

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả cuộc vận động, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hợp đề nghị lãnh đạo các cấp uỷ, tổ chức Đảng, các sở, ban ngành, đoàn thể, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần thực hiện một số nội dung sau: Kiên quyết loại bỏ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm “Năm không”, không để cán bộ, công chức viên chức làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, bộ máy gây mất lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Trong quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức viên chức, cần xem xét lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện cuộc vận động. Phát huy vai trò của MTTQVN tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố và công đoàn ngành ký kết thực hiện cuộc vận động, đăng ký thi đua.

Tại lễ phát động, Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố và công đoàn ngành phát biểu hưởng ứng và cùng ký kết thực hiện cuộc vận động, đăng ký thi đua.

Châu Pha