BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phát động cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá, vì nhân dân phục vụ”

Cập nhật ngày: 23/03/2011 - 05:55

Các đại biểu tham dự lễ phát động

(BTNO)- Lễ phát động được tổ chức vào sáng 23.3.2011 tại CA Thị xã. Đây là đơn vị được CA tỉnh chọn làm điểm thực hiện cuộc vận động.

Tại buổi lễ, các đại biểu được nghe triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá, vì nhân dân phục vụ” của CA Thị xã và quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động do Thượng tá Phan Văn Chương – Trưởng CA Thị xã làm Trưởng ban.

Theo đó, để thực hiện cuộc vận động, lực lượng CA Thị xã sẽ tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng về thực hiện cuộc vận động; kiểm điểm về việc chấp hành điều lệnh, trật tự kỷ cương, nếp sống văn hoá và thái độ, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ; gắn với việc thực hiện cuộc vận động thành nội dung phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua, cuộc vận động khác trong lực lượng; tập trung xây dựng tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy, quân phong, quân kỷ theo điều lệnh; chấn chỉnh việc chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, chương trình hành động, quy chế công tác nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong CAND; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất đạo đức trong sáng, nếp sống văn hoá, xây dựng văn hoá giao tiếp ứng xử văn minh, lịch sự trong cán bộ, chiến sĩ thông qua việc gắn cuộc vận động với xây dựng “Đơn vị văn hoá kiểu mẫu về điều lệnh CAND” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; đồng thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; tăng cường trách nhiệm của các cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị trong tổ chức thực hiện cuộc vận động…

QUẾ HƯƠNG – NHẬT QUANG