BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 

Cập nhật ngày: 24/03/2023 - 23:28

BTN - Ban An toàn giao thông tỉnh vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm TTATGT năm 2023.

Tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho đoàn viên, thanh niên.

Phong trào được phát động và triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người tham gia công tác bảo đảm TTATGT hưởng ứng, thực hiện thường xuyên, hiệu quả.

Nội dung, hình thức, phương thức, biện pháp phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả, phù hợp với mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện cụ thể của đơn vị, địa phương; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua bảo đảm TTATGT với các phong trào thi đua khác.

Việc biểu dương, khen thưởng thành tích trong công tác bảo đảm TTATGT phải thực chất, công khai, minh bạch, khách quan, tránh chạy theo thành tích để tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua phát triển.

Các tập thể, cá nhân có liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh sẽ tập trung vào các nội dung phong trào thi đua như thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2023; phấn đấu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông so với năm 2022; không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Các cơ quan thành viên Ban và Ban ATGT tỉnh, Ban An toàn giao thông cấp huyện, cấp xã đẩy mạnh phong trào thi đua trong tổ chức; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phong trào thi đua bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp giữa cấp uỷ, chính quyền cũng như các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận và ý chí quyết tâm cao vượt qua khó khăn; gắn kết công tác bảo đảm TTATGT với phát triển kinh tế - xã hội.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến bảo đảm trật tự ATGT trong năm 2023, bao gồm: các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Uỷ ban ATGT quốc gia; chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; chỉ đạo của Ban ATGT tỉnh; chỉ đạo của ngành dọc, các kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị, địa phương…

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện đến hết ngày 31.12.2023.

Phương Thảo