BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa đầu tiên

Cập nhật ngày: 19/12/2015 - 05:30

Dự lễ phát động có trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa- Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thiếu tướng Lê Bửu Tuấn- Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7; các đại biểu thuộc cơ quan Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị của  Quân khu 7, các đơn vị kết nghĩa và cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 5.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa- Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động thi đua.

Đợt thi đua “Tháng hành động cao điểm” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Sư đoàn về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thể hiện niềm tin của mỗi cán bộ, chiến sĩ đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thời gian thực hiện đợt thi đua bắt đầu từ ngày 1-31.1.2016, tập trung vào ba nội dung, chỉ tiêu “Ba nhất”: Công tác chính trị, tư tưởng tốt nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả cao nhất; dân chủ, đoàn kết tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất.

Chiến sĩ Sư đoàn 5 tự hào vững bước trong nhịp khúc quân hành tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động thi đua, trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: Năm 2016, toàn quân triển khai phong trào thi đua quyết thắng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2016, cùng với hưởng ứng phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2016- 2020; thi đua thực hiện các nội dung, chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Các cơ quan, đơn vị của Sư đoàn BB5 ký kết giao ước thi đua “Tháng hành động cao điểm”.

Việc Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị và Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Bộ Quốc phòng chọn Sư đoàn 5 mở đầu cho toàn quân trong đợt thi đua này bởi vì đây là đơn vị điển hình tiêu biểu, xuất sắc, với niền tin cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn sẽ tạo động lực mạnh mẽ, đưa tinh thần thi đua cao điểm lan tỏa sâu rộng trong toàn quân, toàn quốc.

Xuân Thu