Thành phố Tây Ninh:

Phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” 

Cập nhật ngày: 30/10/2020 - 14:00

BTNO - Ngày 29.10, UBND Thành phố Tây Ninh tổ chức lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” năm 2020. Tham gia lễ phát động có hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh – Phó Chủ tịch UBND Thành phố nêu ý nghĩa, mục đích của cuộc vận động nhằm đưa phong trào thể dục thể thao của Thành phố trở thành phong trào quần chúng phát triển sâu rộng. Qua đó từng bước xây dựng thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao trong mọi người dân.

Các đơn vị tham gia thi đấu nhảy bao bố.

Lãnh đạo UBND Thành phố Tây Ninh cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn Thành phố tích cực hưởng ứng cuộc vận động nhằm xây dựng phát triển Thành phố.

Ngay sau buổi lễ, các lực lượng của các cơ quan đơn vị thành phố, phường, xã tham gia thi đấu các trò chơi dân gian như: kéo co, nhảy bao bố nhằm hưởng ứng cuộc vận động với không khí vui tươi, qua đó cỗ vũ, khuyến khích mọi người thường xuyên luyên tập thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe, để xây dựng phát triển đất nước.

Nhật Quang