Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Cập nhật ngày: 03/10/2015 - 04:27

Thời gian hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2015 diễn ra từ ngày 2-8.10, với chủ đề “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”.

Biểu diễn văn nghệ hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời.

Chương trình được tổ chức với mục đích thường xuyên nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường và cộng đồng, giúp nâng cao kiến thức, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người.

Trong tuần lễ, ngành Giáo dục tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền ý nghĩa và tầm quan trọng về việc học tập suốt đời; xây dựng và phát triển văn hóa đọc sâu rộng trong cộng đồng; tổ chức đổi mới hình thức hoạt động của các thư viện để thu hút đông đảo bạn đọc, khơi dậy tinh thần khuyến đọc trong cộng đồng.

Phối hợp với các cơ sở trường học khuyến khích học sinh đọc sách, tự học, tự nghiên cứu để có kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy đáp ứng theo mục tiêu dạy học…

Châu Pha


 
Liên kết hữu ích