BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phát hiện 192 cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm và dịch vụ ăn uống vi phạm

Cập nhật ngày: 29/05/2009 - 04:17

Nhiều hàng quán bán thức ăn không đảm bảo vệ sinh ATTP

Trong Tháng hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm (từ ngày 15.4 đến 15.5.2009), toàn tỉnh đã thành lập 10 đoàn kiểm tra (1 đoàn của tỉnh, 9 đoàn của các huyện, Thị xã) tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm ở các địa phương.

Tại 307 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, các đoàn kiểm tra ghi nhận có 214 cơ sở đạt yêu cầu (đạt tỷ lệ 69,7%); có 445 trong tổng số 508 cơ sở kinh doanh đạt yêu cầu (tỷ lệ đạt chiếm 87,6%); các đoàn kiểm tra cũng ghi nhận có 593/744 điểm dịch vụ ăn uống đạt yêu cầu vệ sinh ATTP.

Có 192 cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống vi phạm quy định vệ sinh ATTP. Các đoàn kiểm tra đã cảnh cáo 123 cơ sở, phạt tiền 55 cơ sở, huỷ một số sản phẩm không đạt yêu cầu vệ sinh ATTP của 14 cơ sở và buộc tạm ngưng hoạt động 2 cơ sở.

DU THI