BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phòng, chống tham nhũng năm 2015:

Phát hiện, điều tra, khởi tố 5 vụ án

Cập nhật ngày: 20/12/2015 - 08:56

Theo báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã đều thực hiện việc niêm yết công khai các quy trình, thủ tục hành chính, công khai việc sử dụng kinh phí của cơ quan, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thời hạn nâng lương cán bộ...

 

Việc công khai, minh bạch trong mọi hoạt động đã tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà nước, nhân dân và các tổ chức chính trị- xã hội giám sát, góp phần ngăn chặn các hành vi tham nhũng.

Trong năm, các cấp, các ngành chức năng tiếp tục rà soát lại hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ đang áp dụng để kịp thời bổ sung, sửa đổi hoặc kiến nghị cơ quan thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước đều chấp hành nghiêm việc xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn liên quan đến ngành, lĩnh vực mình quản lý.

Riêng việc nộp lại quà tặng, trong kỳ báo cáo, không có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng.

Liên quan việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, báo cáo cho biết, trong năm, Thanh tra tỉnh đã kiểm tra việc thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập tại 2 sở và 1 huyện. Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót, đồng thời hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng theo quy định.

Toàn tỉnh đã hoàn thành việc kê khai minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức tại 58 cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17.7.2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31.10.2013 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Tổng số người có nghĩa vụ kê khai là 7.366 người (tăng so với năm trước là 101 người, do đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập được bổ sung mới). Năm 2014, 100% người có nghĩa vụ kê khai đã công khai tài sản, thu nhập theo quy định, không có trường hợp xác minh tài sản, thu nhập cũng như xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập.

Qua công tác thanh tra đã phát hiện 2 trường hợp có dấu hiệu tội phạm. Trong đó một trường hợp có dấu hiệu lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản tại Trường THCS Thạnh Đức thuộc huyện Gò Dầu (kế toán N.T.C.V) và một trường hợp có dấu hiệu cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoà Thành. Hai vụ việc trên đã chuyển cơ quan điều tra và cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can.

Trong kỳ báo cáo, ngành Thanh tra cũng đã triển khai 15 cuộc (cấp tỉnh 3 cuộc, cấp huyện 12 cuộc) thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 21 cơ quan, đơn vị. Qua thanh tra đã kịp thời kiến nghị chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, qua công tác điều tra cũng đã khởi tố 5 vụ án, trong đó có 1 tham ô tài sản; 2 vụ nhận hối lộ; 1 vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và 1 vụ cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Đ.V.T