Phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng

Cập nhật ngày: 17/02/2012 - 01:01

Ngày 17.2.2012, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (PCTN) tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả công tác trong năm 2011, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2012. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Trưởng Ban chỉ đạo PCTN tỉnh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Trưởng BCĐ PCTN tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Trong năm 2011, công tác tuyên truyền về PCTN được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm thực hiện. Đã tổ chức tập huấn chuyên đề PCTN cho 150 cán bộ lãnh đạo chủ chốt các sở, ngành, huyện, thị; mở 9 lớp cho 1.350 cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã. Các cơ sở cũng tổ chức được 1.171 cuộc cho 37.515 người dự và hơn 2.000 giờ phát thanh nội dung về PCTN. Hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh còn kết hợp với việc tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh với việc tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong các hoạt động của các cơ quan, đơn vị góp phần đẩy mạnh các giải pháp PCTN có hiệu quả.

Công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý các biểu hiện có dấu hiệu tham nhũng và những hành vi tham nhũng được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả. Trong năm 2011 đã tiến hành 101 cuộc thanh tra đạt 118,2% kế hoạch. Qua thanh tra, phát hiện xử lý các thiếu sót sai phạm về kinh tế với số tiền 16.494 triệu đồng và 15.340 m2 đất. Kiến nghị thu hồi 7.120,36 triệu đồng và 15.340 m2 đất;  loại khỏi quyết toán 5.654,64 triệu đồng, xứ lý khác số tiền 3.669 triệu đồng. Kiểm điểm trách nhiệm 7 tập thể và 23 cá nhân; đề nghị chuyển sang cơ quan điều tra 1 vụ, 1 người nguyên là Chủ tịch UBND xã Thanh Điền, huyện Châu Thành. Công tác kiểm tra, giám sát trong năm phát hiện xử lý 6 trường hợp vi phạm phải thi hành kỷ luật: khiển trách 1, cảnh cáo 2, cách chức 2, khai trừ ra khỏi Đảng 1 (tăng 3 trường hợp so năm 2010); nội dung sai phạm liên quan đến hành vi nhận hối lộ, tham ô tài sản, vi phạm Luật Kế toán, Luật Ngân sách.

Tội phạm tham nhũng trong năm 2011 khởi tố 5 vụ, 12 bị can (tăng 3 vụ so cùng kỳ), tính chất, mức độ phạm tội của các vụ án tham nhũng ngày càng phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Các hành vi tham nhũng thường xảy ra ở các lĩnh vực về kinh tế, xây dựng, tài chính, kế toán. Có những vụ án tham nhũng phức tạp, công tác điều tra xử lý phải kéo dài thời gian, phần nào làm hạn chế tác dụng răn đe, phòng ngừa.

Cơ quan Điều tra thụ lý 10 vụ, 23 bị can, đề nghị truy tố 6 vụ/12 bị can. Viện Kiểm sát thụ lý 7 vụ, 13 bị can, đã truy tố 7 vụ, 13 bị can. Toà án thụ lý 8 vụ, 18 bị can, đã xét xử 7 vụ, 15 bị can, còn tồn 1 vụ, 3 bị can.

Trong năm, Ban chỉ đạo PCTN tỉnh tiếp nhận 47 đơn, thư, có 29 đơn, thư khiếu nại; hướng dẫn gửi đơn 9 trường hợp, không thụ lý 3 đơn, trả lời 4 đơn, đã xác minh làm rõ 5 đơn, còn 3 đơn đang giải quyết. Trong 18 đơn tố cáo có văn bản đề nghị và đã chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết 10 đơn, thông báo giải quyết 1 đơn, trả lời 1 đơn, đã xác minh đề xuất hướng giải quyết 3 đơn, 1 đơn tham mưu để Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết, còn tồn 2 đơn đang giải quyết.

Tuy nhiên, trong năm qua vẫn còn một số đơn vị, ngành, địa phương chưa thực hiện nghiêm túc các giải pháp về PCTN, kê khai và kê khai bổ sung tài sản, nhất là vấn đề chuyển, đổi vị trí công tác; một số vụ án công tác điều tra, xét xử kéo dài thời gian.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Dũng phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, nhiều ý kiến thảo luận tập trung vào các vấn đề như: Việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cần được chấn chỉnh; Việc tổ chức công khai, minh bạch phải được thực hiện nghiêm túc; Cần công khai rõ tên tổ chức, đơn vị, địa phương và nêu rõ danh tính của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chấp hành không nghiêm túc các quy định về PCTN. Phải chỉ rõ việc các tổ chức, đơn vị vì thành tích mà bao che, xê xoa, xử lý nội bộ hoặc “ém nhẹm” sự việc liên quan đến tham nhũng để không bị trừ điểm thi đua. Việc đánh giá chấm điểm thi đua các tổ chức trong hệ thống chính trị cần gắn chặt với kết quả công tác PCTN ở chính địa phương, đơn vị đó, nếu có biểu hiện và hành vi tham nhũng mà nói “không biết” không phát hiện, không đấu tranh thì không thể đánh giá tổ chức, đơn vị, địa phương ấy vững mạnh được. Hiện tượng chạy án và tiếp tay cho hành vi chạy án đã xảy ra rất cần được quan tâm xử lý thích đáng như đã xảy ra ở huyện Châu Thành trong năm qua.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Trưởng Ban chỉ đạo PCTN tỉnh nhấn mạnh: Công tác PCTN là việc làm liên tục, thường xuyên, phải coi trọng việc kết hợp chặt chẽ với công tác cải cách hành chính và thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường và ở cơ quan, đơn vị. Trong phòng, chống tham nhũng phải đặc biệt quan tâm đến dư luận của quần chúng nhân dân, vận dụng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, kết luận và xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Trong năm 2012 tập trung kiểm tra đối với các xã và các cơ quan nhạy cảm với tệ nạn tham nhũng. Riêng vụ án tham nhũng tại Công ty vật liệu xây dựng tỉnh phải đưa vào diện vụ án “phức tạp”, cần thực hiện các thủ tục điều tra xác minh lại và kiên quyết xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

KHẮC LUÂN