BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phạt hơn 2 tỷ đồng trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường

Cập nhật ngày: 09/07/2014 - 07:44

Nước thải của một lò mì ra môi trường. Ảnh minh hoạ

Qua đó, Sở đã tiến hành xử phạt và tham mưu UBND tỉnh ban hành 21 quyết định xử phạt với số tiền gần 2,2 tỷ đồng.

Trong đó, vi phạm nhiều nhất là ở lĩnh vực môi trường, với 2 cá nhân và 12 tổ chức vi phạm, bị xử phạt hơn 1,9 tỷ đồng. Đối với lĩnh vực tài nguyên nước phạt 1 cá nhân với số tiền 750 triệu đồng, lĩnh vực khoáng sản và đất đai phạt 7 cá nhân với số tiền hơn 200 triệu đồng. Đồng thời, ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với 2 doanh nghiệp.

Nam Sơn