Đảng bộ Công ty Điện lực Tây Ninh:

Phát huy tinh thần đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Cập nhật ngày: 30/05/2020 - 16:54

BTNO - Đảng bộ Công ty Điện lực thuộc Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, có 13 chi bộ với 171 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy và toàn thể đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tính gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 4 năm liền (2016-2019) Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Tấn Hùng-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực chia sẻ, để luôn đạt thành tích cao trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, BCH Đảng bộ và BGĐ Công ty luôn có sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Đảng bộ phải thực hiện tốt vai trò là hạt nhân; người đứng đầu, cán bộ chủ chốt phải gương mẫu, từ đó phát huy trí tuệ tập thể, tính năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, thực hiện có hiệu quả mục tiêu và giải pháp theo Nghị quyết đề ra.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng thăm, động viên công nhân trên công trường- Ảnh Hồng Thắm

BCH Đảng bộ phát huy vai trò lãnh đạo và thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình; nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm trước những quyết định; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, mọi việc liên quan đến nhiệm vụ chính trị của đơn vị và quyền lợi của CBVC, người lao động đều được bàn bạc thảo luận công khai dân chủ từ cơ sở, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao từ ý chí, hành động.

Tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua trở ngại, thách thức, tập trung thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp là đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bảo toàn và phát triển vốn của công ty, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, ổn định việc làm và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

Từ đó, các chỉ tiêu chuyên môn hàng năm đều hoàn thành vượt mức. Sản lượng điện thương phẩm trong 5 năm qua đều vượt chỉ tiêu kế hoạch do Tổng công ty Điện lực miền Nam giao, năm 2019 điện thương phẩm đạt 4.105,3 triệu kWh, tăng gần 45% so năm 2015. Thực hiện vượt kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao về chỉ tiêu về tiết kiệm điện hàng năm trên 1,5%. Năng suất lao động năm 2015 đạt 2,799 Mwh/người/ năm thì đến năm 2019 đạt 4,587 Mwh/người/năm.

Tính đến cuối năm 2019, Điện lực Tây Ninh có 422.105 khách hàng sử dụng điện, tổng số hộ dân có điện sử dụng là 298.895 hộ, đạt tỷ lệ 99,66% số hộ dân trong toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Tấn Hùng- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Tây Ninh cho biết. Song song với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhất là học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% đảng viên và 95% quần chúng trong đơn vị được tham gia học tập các chuyên đề hàng năm.

Công nhân Điện lực thi công trên công trường.

Đối với từng đảng viên phải xây dựng cho mình chương trình hành động ngay từ đầu năm và đăng ký vào sổ tu dưỡng, rèn luyện. Hàng tháng chi bộ họp có đánh giá kết quả thực hiện của từng đảng viên, qua đó kịp thời góp ý, chấn chỉnh những mặt hạn chế của đảng viên.

Qua học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên và đoàn viên các đoàn thể nâng cao nhận thức, nêu cao ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Điện lực xét khen thưởng, biểu dương 97 cá nhân có thành tích xuất sắc. Mới đây, tại Hội nghị tổng kết năm 2019 và sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị do Tỉnh ủy tổ chức, Đảng bộ Công ty Điện lực có 2 tập thể và 2 cá nhân được tặng bằng khen.

Trong nhiệm kỳ qua, kết quả đánh giá xếp loại đảng viên hàng năm có trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Từ các phong trào thi đua do đơn vị và đoàn thể phát động đã xuất hiện nhiều gương tiêu biểu, qua đó các đoàn thể đã giới thiệu đoàn viên ưu tú và được Đảng ủy bồi dưỡng giúp đỡ, kết nạp được 52 đảng viên mới, đạt 115% so Nghị quyết.

Bí thư Đảng ủy Nguyễn Tấn Hùng nhấn mạnh, để xây dựng Đảng bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cả nhiệm kỳ, tại Đại hội đảng viên lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy đề ra nhiều nội dung, chỉ tiêu phấn đấu để xây dựng công ty Điện lực Tây Ninh phát triển vững mạnh.

Mục tiêu đề ra là đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn quản lý với chất lượng và dịch vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thực hiện đầu tư có hiệu quả các dự án điện phù hợp với quy hoạch điện và gắn với tốc độ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, nâng cao năng lực, chất lượng kinh doanh, dịch vụ khách hàng.

Ổn định việc làm và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, duy trì các hoạt động xã hội từ thiện.

Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ và giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng đội ngũ đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ngô Mẫn