Phát huy vai trò của trí thức địa phương 

Cập nhật ngày: 03/12/2021 - 11:14

BTNO - Sáng 2.12, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp hội) đã tổ chức buổi tọa đàm thực trạng cơ chế, chính sách nhằm phát huy vai trò của trí thức địa phương. Buổi toạ đàm do bà Dương Thị Thu Hiền - Chủ tịch Liên hiệp hội chủ trì.

Đại biểu tham gia tọa đàm.

Những năm qua, Liên hiệp hội đẩy mạnh triển khai hoạt động tôn vinh trí thức, khuyến khích và thúc đẩy phong trào sáng tạo khoa học và công nghệ (KH&CN). Từ năm 2008 đến nay, Liên hiệp hội đã tổ chức thành công 7 lần hội thi sáng tạo KH&CN  với hơn 800 giải pháp tham dự hội thi, xét chọn 58 giải pháp tham dự hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và có 10 giải pháp đạt giải quốc gia.

Liên hiệp hội cũng đã đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Từ năm 2010 đến nay, các hội thành viên đã nghiên cứu, triển khai ứng dụng hơn 740 đề tài, dự án và chuyển giao 61 mô hình thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp…đạt được kết quả cao.

Tuy nhiên, việc triển khai và thực hiện xây dựng đội ngũ trí thức của Tây Ninh thời gian qua vẫn còn một số tồn tại như: Nguồn nhân lực tăng nhanh nhưng so với yêu cầu phát triển còn thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng; Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ cao chiếm tỷ lệ ít, thiếu các chuyên gia giỏi; Số lượng trí thức tham gia nghiên cứu, thực hiện các đề tài, dự án KH&CN để áp dụng vào thực tiễn còn ít, chất lượng chưa cao…

Để phát huy kết quả đã đạt được, các thành viên Liên hiệp hội đã có một số đề xuất như xem xét, bố trí kinh phí đủ để bảo đảm cho cơ quan Liên hiệp hội thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Nâng mức chi cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Xây dựng môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức…

Vũ Nguyệt