Phát huy vai trò trí thức trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội 

Cập nhật ngày: 18/12/2020 - 00:55

BTN - Trong hai ngày 17 và 18.12.2020, tại hội trường Tỉnh uỷ sẽ diễn ra Ðại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh khoá IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nông dân xem thiết bị bay không người lái chuyên dùng phun thuốc BVTV. Ảnh: Trúc Ly

Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội thực sự là trung tâm đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức, đội ngũ KH&KT và quần chúng nhân dân, tăng cường mối quan hệ giữa trí thức KH&CN với Ðảng và Nhà nước. Hoạt động nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ KH&CN ngày càng hiệu quả, gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát huy vai trò trí thức kh&cn

Bà Dương Thị Thu Hiền- Chủ tịch Liên hiệp Hội cho biết, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Liên hiệp Hội (LHH) từng bước củng cố về tổ chức, phát triển Hội thành viên, hội viên và tập hợp, phát huy tiềm năng đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh nhà theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả gắn với giáo dục sâu sắc ý thức, trách nhiệm của tri thức đối với đất nước, dân tộc. Ðến cuối nhiệm kỳ, Liên hiệp Hội có 18 hội thành viên với 8.855 hội viên. Trong đó có những hội thành viên có quy mô lớn (trên 1.000 hội viên) và có hệ thống cơ sở như: Hội Luật gia, Hội Ðông y, Hội Ðiều dưỡng, Hội Sinh vật cảnh…

Cơ quan Liên hiệp Hội và các hội thành viên luôn quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức KH&CN… để người dân áp dụng vào sản xuất và đời sống. Nhiệm kỳ 2015-2020, Liên hiệp Hội và các hội thành viên đã tổ chức 1.212 cuộc hội thảo, hội nghị, tập huấn phổ biến kiến thức cho hội viên với 37.448 lượt người tham dự; 11.599 cuộc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước cho người dân với 117.078 lượt người dự (trọng tâm là tuyên truyền pháp luật của Hội Luật gia); ấn hành 55.700 ấn phẩm thông tin phổ biến kiến thức KH&CN (Tập san Khoa học và Ðời sống 20.000 quyển; Tập san chuyên đề xây dựng nông thôn mới 5.000 quyển; Tập san chuyên đề về bảo vệ môi trường 2.000 quyển; Kỷ yếu Hội thi Sáng tạo KH&KT 1.000 quyển; Tập san thông tin KH&CN 9.000 quyển; Tài liệu khuyến nông 78.450 loại; Nội san giáo dục và Kỷ yếu hội thảo sinh viên, tập san nghiên cứu khoa học và đào tạo, tài liệu bướm các loại…19.109 quyển/tờ).

Các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV,PB&GÐXH) của hệ thống Liên hiệp Hội tập trung vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chủ yếu phục vụ cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân… Qua đó xây dựng được mạng lưới chuyên gia cộng tác gồm 40 trí thức KH&CN trong và ngoài tỉnh (2 giáo sư - tiến sĩ, 6 tiến sĩ, 18 thạc sĩ, 14 đại học), đóng góp nhiều ý kiến tư vấn trên các lĩnh vực, được lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan đánh giá cao.

Lãnh đạo Liên hiệp hội Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc năm 2018 cho Liên hiệp hội Tây Ninh.

Liên hiệp Hội được UBND giao nhiệm vụ thực hiện 5 cuộc giám định xã hội: Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng theo Chương trình 135 giai đoạn 2012-2015 (năm 2016); Dự án đầu tư trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế thuộc tuyến tỉnh, huyện tỉnh Tây Ninh (năm 2017); GÐXH 2 năm thực hiện (2016-2017) nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh (năm 2018);

Hiệu quả thực hiện sau đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh (năm 2019); Hiệu quả thực hiện sau đầu tư xây dựng Dự án Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha tỉnh Tây Ninh (năm 2020); thực hiện 5 nhiệm vụ phản biện độc lập: 2 quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH đến năm 2020 của 2 huyện Gò Dầu, Bến Cầu (năm 2016); Báo cáo kinh tế kỹ thuật kênh tiêu Tân Phú - Tân Hưng (2017);

Báo cáo kỹ thuật trạm bơm, kênh tưới xã Suối Ðá, xã Phan (năm 2018); Hệ thống thoát nước khu vực thành phố Tây Ninh - Hoà Thành (năm 2019); được 2 đơn vị đặt hàng phản biện “Ðề án Ứng dụng công nghệ cao chuyển đổi canh tác cao su sang xoài cát chu và khóm” và Dự thảo văn kiện Ðại hội cấp huyện. Ngoài ra, Liên hiệp Hội, Hội Luật gia, Hội Kiến trúc sư và các hội thành viên đã tham gia thẩm định, góp ý, phản biện 587 đề tài, dự án, quy hoạch, dự án luật, nghị quyết HÐND…

Những hoạt động TV,PB&GÐXH của Liên hiệp Hội trong 5 năm qua đã góp thêm cơ sở dữ liệu khoa học trong các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Ninh.

Công tác tổ chức Hội thi Sáng tạo KH&KT đã thúc đẩy phong trào nhân dân sáng tạo, áp dụng có hiệu quả những tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống. Ðối tượng tham gia hội thi rất rộng rãi, trong đó có cả nông dân, công nhân tự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo ra máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và đạt giải cao.

Trong nhiệm kỳ, Liên hiệp Hội tổ chức thành công 2 lần Hội thi (lần thứ 10 và 11; đang triển khai lần thứ 12) với tổng số 239 đề tài/giải pháp tham gia và đã có 67 đề tài/giải pháp đạt giải (4 giải nhì, 28 giải ba và 35 giải khuyến khích); xét chọn 19 đề tài/giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc, đạt 4 giải thưởng quốc gia (2 giải ba, 2 giải khuyến khích).

Ngoài ra, từ năm 2016-2019, Liên hiệp Hội tiếp nhận 116 mô hình/sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc, đã xét chọn 60 mô hình/sản phẩm gởi tham gia cuộc thi, đạt 4 giải khuyến khích.

Cũng từ những thành tích trong sáng tạo khoa học và kỹ thuật, đã có 3 nhà sáng tạo không chuyên được tôn vinh trong “Sách vàng sáng tạo Việt Nam” (do Trung ương MTTQVN tổ chức); 2 người được tôn vinh là “Nhà khoa học của nhà nông” (Trung ương hội Nông dân Việt Nam tổ chức); 2 trí thức tiêu biểu được tôn vinh, nhận cúp và bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam; nhiều nhà sáng tạo trẻ nhận “Giải thưởng Lương Ðịnh Của” (Trung ương đoàn trao tặng), “Bằng lao động sáng tạo”(Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng).

Hằng năm, Liên hiệp Hội tham mưu UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tác giả có giải pháp đạt giải cao trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc; học sinh đạt giải cao trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học khu vực phía Nam; cá nhân được vinh danh trong các lĩnh vực KH&CN quốc gia, quốc tế (như giải thưởng CEO tiêu biểu khu vực Ðông Nam Á, giải công nghệ thực phẩm châu Á…) nhân “Ngày Khoa học và Công nghệ 18.5”.

Bà Dương Thị Thu Hiền- Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh trao giấy khen cho các tập thể Hội thành viên xuất sắc tại hội nghị điển hình tiên tiến Liên hiệp hội giai đoạn 2015-2020.

Ðoàn kết, đổi mới, trí tuệ và phát triển

Trước thềm Ðại hội, bà Dương Thị Thu Hiền- Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khẳng định: “Phấn đấu đến năm 2025 kiện toàn bộ máy chuyên trách Liên hiệp Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đến năm 2030 trở thành tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh nhà, góp phần đưa KH&CN trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

Theo đó, Liên hiệp Hội phấn đấu đạt các chỉ tiêu: trong nhiệm kỳ phát triển từ 2 hội thành viên trở lên; xây dựng, tổ chức bộ máy và cán bộ của cơ quan Liên hiệp Hội đủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng củng cố các hội thành viên, phấn đấu không còn hội thành viên yếu kém; mỗi năm thực hiện TV,PB&GÐXH độc lập ít nhất 2 nhiệm vụ.

Ðể thực hiện được các mục tiêu và chỉ tiêu trên, Liên hiệp Hội đề ra 3 nhóm giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu. Trong đó phát huy vai trò, vị trí tổ chức chính trị xã hội trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của trí thức KH&CN trên địa bàn; tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của LHH trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; nâng cao năng lực, đề cao trách nhiệm, phát huy mạnh mẽ tiềm năng của tri thức, đẩy mạnh hoạt động của tri thức trên các lĩnh vực chuyên môn và tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị để thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

Với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh, Ðại hội nhiệm kỳ 2020-2025) mang đến niềm tin và quyết tâm mới cho chặng đường 5 năm tới đầy thách thức nhưng cũng không thiếu những thành tựu đang chờ đón đội ngũ trí thức tỉnh nhà; chung tay phát triển kinh tế tri thức, góp phần đưa tỉnh Tây Ninh cơ bản thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững mà Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra.

Ths.Lê Ngọc Hoà


Liên kết hữu ích