BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia hỗ trợ đổi mới sáng tạo

Cập nhật ngày: 28/11/2023 - 09:21

Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia vừa phối hợp với đối tác Hàn Quốc tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học, công nghệ và dịch vụ thông tin thông minh hỗ trợ đổi mới sáng tạo”.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ được xem là hạ tầng dữ liệu quan trọng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, là nền tảng để kết nối, tích hợp các dữ liệu của ngành khoa học và công nghệ, giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân tiếp cận được thông tin, dữ liệu về khoa học và công nghệ, góp phần minh bạch hóa hoạt động khoa học và công nghệ, hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Với các yêu cầu mới đặt ra về kết nối và chia sẻ dữ liệu, việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ trở nên cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Trong bối cảnh chuyển đổi số bùng nổ, khi ngày càng nhiều doanh nghiệp nhận ra giá trị to lớn của dữ liệu, hầu hết các tổ chức thường gặp khó khăn trong việc sử dụng dữ liệu do thiếu chuyên gia phân tích, cơ sở hạ tầng không đầy đủ hoặc không có các công cụ phân tích dữ liệu lớn phù hợp.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được giới thiệu Hệ thống phân tích thông tin công nghệ (V-COMPAS) của Hàn Quốc ứng dụng những công nghệ mới nhất về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và trung tâm siêu máy tính.

Nguồn hanoimoi