Phát triển một ứng dụng chính thức duy nhất phục vụ phòng, chống Covid-19

Cập nhật ngày: 14/09/2021 - 23:54

BTN - Ðây là nội dung thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Ðức Ðam tại cuộc họp về các giải pháp công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Thời gian qua, các giải pháp, ứng dụng CNTT đã góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh từ quản lý xuất nhập cảnh, thực hiện khai báo y tế điện tử, truy vết, phát hiện người tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19, quản lý cách ly, đánh giá nguy cơ dịch bệnh đến quản lý công tác tiêm chủng, kết quả xét nghiệm, biến động dân cư.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo việc xây dựng các ứng dụng thiết thực, dễ sử dụng và các ứng dụng này phải được kết nối, liên thông; dữ liệu phải được quản lý bảo đảm an toàn, chỉ phục vụ công tác phòng, chống dịch; người dân không phải sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau.

Tuy nhiên trong thực tiễn, các giải pháp, ứng dụng CNTT phục vụ phòng, chống dịch vẫn chưa được kết nối, liên thông, chưa tạo thuận lợi cho cả người dân và các lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch cũng như công tác quản lý của chính quyền các cấp. Ðặc biệt, người dân gặp không ít khó khăn, lúng túng khi phải sử dụng nhiều ứng dụng phòng, chống dịch khác nhau.

Yêu cầu đặt ra là trong thời gian sớm nhất phải có một ứng dụng chính thức duy nhất thuận tiện cho người dân sử dụng, đáp ứng được yêu cầu về thông tin, dữ liệu phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Khi triển khai ứng dụng mới, tất cả người dân đã khai báo thông tin trên các ứng dụng do các Bộ chỉ đạo xây dựng, triển khai trước đây sẽ phải được tự động cập nhật, chuyển sang ứng dụng mới, không bắt buộc người dân phải khai báo lại từ đầu.

Các thông tin về sức khoẻ, đi lại, tiếp xúc của người dân được quản lý tập trung, thống nhất và chỉ phục vụ cho mục đích phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn thông tin, không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác.

Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, thống nhất với Bộ Công an, Bộ Y tế để chỉ đạo phát triển một ứng dụng chính thức của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 để người dân sử dụng thuận tiện (tạm gọi là ứng dụng phòng, chống Covid - PcCovid).

Ðối với tỉnh Tây Ninh, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu triển khai nhiều giải pháp, ứng dụng CNTT phục vụ đắc lực cho công tác phòng, chống dịch, nổi bật là ứng dụng “Tây Ninh Smart” trên thiết bị di động, trang kênh OA Zalo “BCÐ phòng chống dịch Covid-19 Tây Ninh”.

Hải Ðăng