Phát triển ngành, nghề nông thôn: Vẫn còn nhiều khó khăn

Cập nhật ngày: 24/11/2015 - 04:53

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh, từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã trao quyết định và giấy công nhận 6 nghề và 1 làng nghề truyền thống trong tỉnh.

Theo đó, làng nghề mây tre đan tại xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành được công nhận là làng nghề truyền thống; 6 nghề truyền thống còn lại là: Nghề làm bánh tráng tại thị trấn Trảng Bàng, nghề lò rèn tại xã Gia Lộc, nghề mây tre đan tại xã An Hòa (đều thuộc huyện Trảng Bàng), nghề mộc gia dụng tại Phường IV, nghề gò nhôm tại xã Hiệp Ninh và nghề chằm nón lá tại phường Ninh Sơn, thuộc thành phố Tây Ninh.

Nghề chằm nón lá ở phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh.

Đến nay, có 3 tổ chức kinh tế hợp tác đang hoạt động sản xuất kinh doanh các nghề truyền thống. Cụ thể: Hợp tác xã (HTX) mây tre đan (đan lát) tại xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành; HTX bánh tráng tại thị trấn Trảng Bàng; Tổ hợp tác đúc gang tại ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành.

Đối với các nghề truyền thống khác đã được UBND tỉnh công nhận, hiện có các tổ liên kết sản xuất hỗ trợ nhau phát triển sản xuất kinh doanh.

Nhìn chung, các ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển về số lượng, đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng ở địa phương, thị trường trong nước và phục vụ xuất khẩu. Đối với các nghề và làng nghề truyền thống được UBND tỉnh công nhận, các cơ sở, hộ gia đình yên tâm đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Thời gian qua, các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố đã quan tâm triển khai thực hiện lồng ghép từ các chương trình khuyến nông, khuyến công; ứng dụng khoa học và công nghệ; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; xử lý môi trường nhằm hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn của tỉnh.

Dù vậy, việc bảo tồn, phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội các ngành nghề nông thôn, các làng nghề truyền thống vẫn đang gặp không ít khó khăn. Các ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh tuy đã có bước phát triển về số lượng nhưng chưa thực sự bền vững, quy mô sản xuất nhỏ và thị trường tiêu thụ chưa ổn định.

Nghề làm chổi ở phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh.

Việc phát triển sản xuất kinh doanh còn gặp khó khăn do đa số các cơ sở, hộ gia đình thiếu vốn để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, chậm đổi mới máy móc, công nghệ, khả năng cạnh tranh thấp… làm hạn chế đến việc phát triển các ngành nghề nông thôn.

Nguyên liệu đầu vào của các ngành nghề nông thôn như mây tre đan, đúc gang, lò rèn, nón lá, mộc gia dụng… ngày càng cạn kiệt. Đồng thời các sản phẩm thủ công đang phải cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại được sản xuất bằng dây chuyền công nghiệp hiện đại cũng là những khó khăn cho phát triển ngành nghề.

 Một số nghề truyền thống đã được hình thành ở các địa phương từ lâu đời như nghề chằm nón lá, nghề rèn… đang có xu hướng mai một, thất truyền do người lớn tuổi tham gia là chính. Trong khi đó, các địa phương chưa quan tâm đầu tư hỗ trợ nhằm bảo tồn và phát triển các nghề truyền thống gắn với du lịch.

Đến nay, trên địa bàn các huyện Trảng Bàng, Dương Minh Châu, Bến Cầu, Châu Thành và thành phố Tây Ninh đã có các dự án ưu tiên đầu tư phát triển ngành nghề nông thôn, nhưng lại chậm triển khai lập dự án đầu tư phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn theo quy hoạch của tỉnh.

Nghề rèn ở ấp Lộc Trác, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng.

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố cần xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm để hỗ trợ phát triển các ngành nghề nông thôn trên địa bàn; lập dự án ưu tiên đầu tư phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy hoạch của tỉnh; đồng thời bảo tồn và phát triển các nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn.

Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động phối hợp các địa phương lồng ghép các chương trình hỗ trợ nhằm đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm ngành nghề nông thôn;

Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và nước ngoài; đào tạo nguồn nhân lực; xử lý môi trường; tăng cường hợp tác sản xuất nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường vận động thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ… để làm đầu mối phát triển sản xuất các ngành nghề nông thôn.

Hoàng Thi


Liên kết hữu ích