BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá góp phần xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 04/03/2014 - 06:47

Nhân dân Hoà Thành đóng góp xây dựng đường GTNT ở địa phương

Để cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, Ban chỉ đạo phong trào của huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách địa bàn, nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng từng cuộc vận động, đẩy mạnh tuyên truyền về các tiêu chí xây dựng xã văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới.

Năm 2013, các khu dân cư, ấp khu phố văn hoá trong huyện đã xét công nhận 32.916 hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá, chiếm tỷ lệ trên 97,46%; 39/39 ấp, khu phố; 52/53 đơn vị, trường học và 87/88 cơ quan đạt danh hiệu văn hoá...

Trong năm, các địa phương tập trung vận động người dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, tạo việc làm cho lao động nông thôn, nâng tỷ lệ hộ khá, giàu, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy tinh thần tự quản trong nhân dân; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm văn hoá học tập cộng đồng; cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn, phát quang bụi rậm, khai thông cống rãnh; vận động nhân dân không lấn chiếm lòng lề đường, giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp trong khu dân cư... góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tại buổi tổng kết hoạt động năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 hôm 3.3, UBND huyện Hoà Thành đã khen thưởng cho 16 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH của huyện.

 Nguyễn An – Hữu Thuận