BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phúc tra kết quả công nhận gia đình văn hóa, ấp/khu phố văn hóa của phường Ninh Thạnh

Cập nhật ngày: 10/03/2015 - 06:06

Quang cảnh buổi phúc tra.

Trong năm 2014, Ban chỉ đạo phường Ninh Thạnh đã vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo thông qua các nguồn vốn vay của ngân hàng, qua đó có 40 hộ vay với số tiền 460 triệu đồng; phối hợp vận động xây tặng 5 căn nhà đại đoàn kết với số tiền 158 triệu đồng; tổ chức cho 5/5 cơ sở thờ tự đăng ký cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh; 100% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa.

Kết quả có 3.938 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt 98,2%; 6/6 khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa; 4/5 cơ sở tôn giáo đạt danh hiệu cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh; vận động nhân dân lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường đạt 95%; thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, xây dựng các công trình hợp vệ sinh, với 99,9% hộ sử dụng công trình vệ sinh nước sạch.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn phúc tra xem xét phúc tra quy trình bình xét công nhận khu phố văn hóa; về kinh phí, quy chế hoạt động của các khu dân cư; kiểm tra hồ sơ liên quan đến quy trình tổ chức, đăng ký, bình xét, biểu dương khen thưởng các danh hiệu.

Qua buổi làm việc, đại diện đoàn phúc tra của tỉnh, ông Nguyễn Văn Bạc- Chánh văn phòng UB.MTTQ tỉnh Tây Ninh đánh giá cao những mặt làm được của phường Ninh Thạnh trong thời gian qua, như hồ sơ sổ sách tương đối đầy đủ, đúng nội dung trình tự, thực hiện đúng Quyết định 16 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, phường vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục, đó là tổ trưởng tổ tự quản đăng ký gia đình văn hóa thay các hộ, còn tình trạng chạy theo thành tích trong xét công nhận gia đình văn hóa…

Thanh Vinh