BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh:

Phúc tra về kết quả công nhận gia đình văn hóa tại Thanh Điền

Cập nhật ngày: 14/03/2015 - 06:24

Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH xã Thanh Điền cho biết: Hiện nay trên địa bàn xã có 7/7 ấp được công nhận ấp văn hóa, đạt 100%; kết quả bình xét gia đình văn hóa năm 2014 trên địa bàn xã có 4.208/4.489 hộ, đạt 93,74%; trong đó 4.012/4.489 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền. Hiện nay trên địa bàn xã có 141 tổ dân cư tự quản với đầy đủ Ban điều hành, mỗi quý tiến hành họp một lần và đưa vào thang điểm thi đua của từng ấp.

Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo xã Thanh Điền cũng đề nghị tăng mức hỗ trợ kinh phí cho Ban chỉ đạo xã, đặc biệt là khu dân cư của các ấp, vì hiện nay kinh phí 3 triệu đồng/năm là quá thấp; hỗ trợ phụ cấp cho các tổ trưởng tổ dân cư tự quản; nên mở các lớp tập huấn phong trào đến các ấp, tổ dân cư…

Ông Huỳnh Tôn Hoàng- Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình tại buổi làm việc.

Qua buổi làm việc và khảo sát thực tế, ông Huỳnh Tôn Hoàng- Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình (Sở VHTT-DL), trưởng đoàn khảo sát đã biểu dương những kết quả mà Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH xã Thanh Điền đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu thời gian tới Ban chỉ đạo xã tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào TDĐKXDĐSVH; triển khai, tuyên truyền các văn bản của cấp trên về bình chọn, xét công nhận gia đình văn hóa, ấp văn hóa; việc đăng ký gia đình văn hóa, ấp văn hóa đảm bảo đi vào thực chất, không chạy theo số lượng.

Mỹ Uyên