Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

Phước Đông: Chuyển đổi Chi hội nông dân ấp thành Chi hội nghề nghiệp 

Cập nhật ngày: 26/06/2020 - 11:05

BTNO - Vừa qua, Hội Nông dân xã Phước Đông (huyện Gò Dầu) tổ chức hội nghị chuyển đổi Chi hội nông dân ấp Phước Đức A thành Chi hội nghề sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

Hoạt động này nhằm tạo sự đoàn kết, tập hợp hội viên nông dân cùng một lĩnh vực sản xuất, kinh doanh- dịch vụ và hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập.

Quang cảnh hội nghị.

Chi hội nghề nghiệp Phước Đức A có 19 tổ với 309 hội viên. Trước đó, trong tháng 5.2020, Hội Nông dân xã cũng đã tổ chức hội nghị chuyển đổi Chi hội Nông dân Phước Đức B và ra mắt Tổ hội nghề trồng hoa kiểng ấp Phước Đức B.

Việc chuyển đổi các chi hội nông dân ấp thành các chi, tổ hội nghề nghiệp nhằm đổi mới và đa dạng hóa mô hình tổ chức Hội Nông dân theo hướng thiết thực, hiệu quả; từng bước đổi mới mô hình chi hội, tổ hội theo địa bàn khu dân cư sang mô hình tổ chức hội nghề nghiệp, trên cơ sở tập hợp hội viên nông dân vì lợi ích chung trong sản xuất kinh doanh, tạo ra cơ chế tự liên kết nhau trong sản xuất, kinh doanh.

Được biết, Hội Nông dân xã Phước Đông có 5 chi hội ấp với 84 tổ hội. Đến nay, xã đã thực hiện chuyển đổi chi hội nghề nghiệp được 2 chi hội ấp, gồm Phước Đức B (có 21 tổ, 324 hội viên) và Phước Đức A (có 19 tổ, 309 hội). Nội dung hoạt động của chi hội, tổ hội nghề nghiệp là tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết giúp nhau trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. 

N.H- Cẩm Dung