BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phước Trạch: Xã đầu tiên trong tỉnh Tây Ninh đạt tiêu chí về giao thông

Cập nhật ngày: 21/12/2013 - 06:59

Tổng chiều dài các tuyến đường trên địa bàn xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu là 21,437km. Đến nay đã nhựa hoá, cứng hoá được 17,341km- đạt tỷ lệ 78%. Trong đó đường trục xã, liên xã 6,106km đã nhựa hoá 100%.

Một con đường giao thông nông thôn xã Phước Trạch đã được nhựa hoá

(BTN) - Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối - Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Tây Ninh, đến nay, xã Phước Trạch (huyện Gò Dầu) đạt được 12/19 tiêu chí (TC) theo Bộ TC quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó có TC về giao thông (TC 2). Đây là xã đầu tiên trong 9 xã trọng điểm xây dựng NTM của tỉnh đạt được TC giao thông.

Tổng chiều dài các tuyến đường trên địa bàn xã Phước Trạch là 21,437km. Đến nay đã nhựa hoá, cứng hoá được 17,341km- đạt tỷ lệ 78%. Trong đó đường trục xã, liên xã 6,106km đã nhựa hoá 100%. Đường trục ấp, tổ 10,801km, đã cứng hoá 8,847km, còn lại 2,23km chưa cứng hoá. Đến nay ngành chức năng đã phê duyệt 6 tuyến (2,23km), với tổng mức đầu tư 3,698 tỷ đồng. Đường ngõ xóm dài 3,950km, đã cứng hoá 1,808km, phần còn lại xã vận động nhân dân đóng góp thực hiện. Đường trục chính nội đồng 508 mét đã cứng hoá 100%.

Xã còn 7 TC chưa đạt, gồm: Trường học, cơ sở vật chất văn hoá, chợ, nhà ở, thu nhập, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên và giáo dục. Kế hoạch phân bổ kinh phí năm 2014 cho xã là 23,182 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện đường giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hoá. 

D.H