Phường 4, Thị xã: “Ổ voi”, “ổ gà” trên đường Nguyễn Văn Rốp đã được sửa chữa

Cập nhật ngày: 23/09/2009 - 05:37

Tình trạng các “ổ voi”, “ổ gà” trên đường Nguyễn Văn Rốp thuộc khu phố 5, phường 4, Thị xã, tồn tại thời gian dài, gây khó khăn cho người đi đường nhưng chưa được sửa chữa mà Báo Tây Ninh phản ánh nhiều lần, vừa được UBND phường 4 khắc phục, sửa chữa.

Công nhân đang thi công sửa chữa.

Theo ông Lương Bá Can, cán bộ Địa chính- Xây dựng phường 4 cho biết, con đường này bị hư hỏng đã lâu, gây khó khăn cho người đi đường. UBND Thị xã đã có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp con đường, dự kiến sẽ khởi công vào năm 2010. Để khắc phục tình trạng trên, UBND phường 4 đã tìm biện pháp khắc phục bằng cách vận động nhân dân đóng góp kinh phí, vật liệu xây dựng vào việc sửa chữa con đường. Dự toán kinh phí sửa chữa khoảng 28,5 triệu đồng. UBND phường 4 đã vận động một số cơ sở kinh doanh ủng hộ 22 khối đá, trị giá trên 5 triệu đồng và đóng góp tiền mặt của nhân dân 5,2 triệu đồng. Phần kinh phí còn lại, UBND phường sẽ tiếp tục vận động nhân dân đóng góp và trích từ kinh phí an toàn giao thông của phường. Vừa qua, UBND phường 4 đã thuê nhân công sửa chữa, bằng cách đổ đá lắp các “ổ voi”, “ổ gà”, khắc phục tạm thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, đảm bảo an toàn giao thông.

Báo Tây Ninh hoan nghênh tinh thần tiếp thụ của UBND phường 4 trong việc nhanh chóng có biện pháp khắc phục sửa chữa con đường.

ĐỨC TIẾN