Xã hội   Giáo dục

Phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ 

Cập nhật ngày: 28/05/2020 - 14:18

BTNO - Ngày 27.5, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Đây là địa phương được thị xã Trảng Bàng chọn làm điểm tổ chức tổng kết và rút kinh nghiệm cho các xã, phường khác.

Trong 5 năm qua, phong trào xây dựng các mô hình học tập đã được cấp ủy, chính quyền phường An Tịnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2015–2020.

Thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ, đến hết năm 2019, An Tịnh có 5.918 gia đình được công nhận gia đình học tập, đạt tỷ lệ 94,25%.

Có 2 “Dòng họ học tập”, 9 “Cộng đồng học tập”, 9 “Đơn vị học tập” được công nhận và 5 năm liền phường An Tịnh (trước đây là xã An Tịnh) được UBND thị xã Trảng Bàng công nhận Cộng đồng học tập xuất sắc.

Các mô hình học tập đã tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,… góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn phường.

Dịp này, Ủy ban nhân dân phường An Tịnh đã biểu dương 6 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2015–2020.

Việt Khánh