Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phương án tuyển sinh đại học, cao đẳng 2011 không thay đổi

Cập nhật ngày: 18/12/2010 - 12:36

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, phương án thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011 không có gì thay đổi so với các năm trước. Đó là vẫn áp dụng phương án “ba chung”: chung đề, chung đợt, chung kết quả.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27.2.2010 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012 đã yêu cầu: “Triển khai việc phân cấp mạnh mẽ cho các cơ sở giáo dục đại học, đồng thời phát huy cao độ tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự kiểm soát bên trong của các trường; trên cơ sở các quy định của nhà nước và của các trường, tăng cường công tác giám sát và kiểm tra của nhà nước, của xã hội và của bản thân các cơ sở”.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu đổi mới mọi hoạt động, lấy đổi mới quản lý làm khâu đột phá để nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện giáo dục đại học. 

Việc nghiên cứu đổi mới thi và tuyển sinh được triển khai đồng thời với việc nghiên cứu đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học tập trong nhà trường phổ thông và đại học, cao đẳng.

Trong quá trình đó, các cơ quan chức năng của Bộ đang nghiên cứu phương án đổi mới tuyển sinh đại học, cao đẳng. Hai Đại học Quốc gia và một số trường đại học cũng được đề nghị cùng độc lập nghiên cứu về phương án tuyển sinh mới.

Hiện nay, quá trình nghiên cứu đang ở giai đoạn đầu, còn phải qua nhiều bước, sau đó sẽ lấy ý kiến rộng rãi của xã hội và báo cáo các cấp có thẩm quyền trước khi áp dụng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, phương án tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2011 không thay đổi, vẫn giữ ổn định như các năm trước.

(Theo chinhphu.vn)

 


 
Liên kết hữu ích