Phường Hiệp Ninh: Hộ cận nghèo chiếm 0,16% 

Cập nhật ngày: 23/11/2022 - 21:16

BTNO - Từ ngày 17.11 đến ngày 23.11, Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố Tây Ninh tiến hành kiểm tra, giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 tại các phường, xã trên địa bàn Thành phố.

Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo tại phường Hiệp Ninh.

Trong buổi sáng 22.11, đoàn kiểm tra tại phường Hiệp Ninh. Qua điều tra, rà soát đầu giai đoạn 2022-2025, phường Hiệp Ninh có 5.347 hộ với 19.316 nhân khẩu; có 10 hộ cận nghèo với 32 nhân khẩu, chiếm 0,18%, không có hộ nghèo. Kết quả rà soát năm 2022 có 9 hộ cận nghèo với 23 nhân khẩu chiếm 0,16%, không có hộ nghèo. So với đầu giai đoạn 2022-2025 giảm 1 hộ cận nghèo.

Kết luận buổi làm việc, bà Phạm Mộng Quyên- Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH, Phó Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố đề nghị phường tăng cường công tác tuyên truyền, chú ý việc niêm yết công khai kết quả rà soát; việc họp dân lấy ý kiến cần đưa ra từng hộ để biểu quyết; chỉnh sửa các sai sót trong các biểu mẫu về quy trình rà soát, hỗ trợ các khu phố hoàn thành tốt công tác rà soát hộ nghèo năm 2022 của địa phương.

Tấn Đạt