Phường Hiệp Ninh: Ra mắt Tổ liên kết chăn nuôi bò sinh sản

Cập nhật ngày: 19/06/2016 - 05:13

Trao quyết định thành lập Tổ liên kết chăn nuôi bò sinh sản phường Hiệp Ninh.

Tổ liên kết chăn nuôi bò sinh sản có 21 thành viên là nông dân ở khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh. Tham gia vào Tổ liên kết, các thành viên sẽ hỗ trợ nhau về vốn, công lao động, trao đổi khoa học kỹ thuật cũng như kinh nghiệm thực tế trong chăn nuôi nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao.

Tổ liên kết hoạt động trên cơ sở liên kết nhiều hộ nông dân đang chăn nuôi bò, ở cùng khu vực, tự quản lý, tự chịu trách nhiệm về chăn nuôi.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Hội Nông dân phường Hiệp Ninh trao quyết định thành lập cho ban điều hành của tổ. Các thành viên cũng được nghe báo cáo về quá trình vận động thành lập Tổ liên kết chăn nuôi bò sinh sản phường Hiệp Ninh; thông qua quy ước hoạt động của tổ, kế hoạch chăn nuôi để các thành viên nắm rõ và thuận lợi trong hoạt động.

Phương Ngân