Phường Hiệp Tân: Đăng ký xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị 2020 

Cập nhật ngày: 14/06/2020 - 20:41

BTNO - Mới đây, phường Hiệp Tân (thị xã Hòa Thành) đã tổ chức lễ phát động đăng ký xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2020.

Thời gian qua, người dân cùng chính quyền Hiệp Tân đóng góp công sức xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Đến nay, diện mạo phường có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên, hệ thống chính trị từ khu phố đến phường được củng cố, kiện toàn.

Đại diện nhân dân phường Hiệp Tân đăng ký xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2020.

Các công trình công cộng về hành chính, văn hóa - xã hội và kết cấu hạ tầng được xây dựng, nâng cấp, cải tạo khang trang, bảo đảm phục vụ phát triển kinh tế.

Hầu hết tuyến hẻm trên địa bàn phường được bê tông hóa, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp và thuận lợi trong sinh hoạt, đi lại của người dân.

Nhiều phong trào trên địa bàn phường mang lại hiệu quả tích cực, như phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; phong trào xanh - sạch - trật tự; gương người tốt - việc tốt,...

Đến nay, phường có gần 79,3% hộ được công nhận gia đình văn hóa, 5/5 khu phố giữ vững khu phố văn hóa, 9/9 cơ sở tôn giáo duy trì “Cơ sở tín ngưỡng – tôn giáo văn minh,…

Tại lễ đăng ký, với quyết tâm đạt chuẩn Phường văn minh đô thị cuối năm 2020. Theo đó, đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các khu phố và cơ sở tôn giáo trên địa bàn phường đăng ký phấn đấu thực hiện tốt 5 tiêu chuẩn xây dựng văn minh đô thị năm 2020.

Võ Liêm