Phường Long Thành Trung: Ra mắt Tổ phụ nữ tôn giáo sống tốt đời, đẹp đạo 

Cập nhật ngày: 10/04/2021 - 23:04

BTNO - Ngày 10.4, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Thành Trung (thị xã Hoà Thành) tổ chức ra mắt “Tổ phụ nữ tôn giáo thực hiện phương châm sống tốt đời, đẹp đạo”.

Các thành viên Tổ phụ nữ tôn giáo sống tốt đời, đẹp đạo phường Long Thành Trung ra mắt.

Tổ được thành lập với 15 thành viên là hội viên, phụ nữ tôn giáo. Tổ hoạt động trên cơ sở tự nguyện, chịu sự quản lý của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Thành Trung. Hoạt động của tổ gồm: tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến hội viên, phụ nữ tôn giáo; vận động phụ nữ tôn giáo tham gia các phong trào của địa phương, của Hội; vận động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là Tổ phụ nữ tôn giáo sống tốt đời, đẹp đạo thứ 7 được thành lập trên địa bàn thị xã Hoà Thành, góp phần chăm lo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện trong phụ nữ có đạo...

Châu Pha