BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quân khu 7: Kiểm tra công tác “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” tại Sư đoàn 5

Cập nhật ngày: 19/08/2016 - 05:26

Dự lễ có đại tá Phạm Văn Minh- Phó chủ nhiệm hậu cần Quân khu, Trưởng đoàn phúc tra.

Kiểm tra nhận thức của thợ và nhân viên kỹ thuật Tiểu đoàn 25 vận tải, Sư đoàn 5.

Trong thời gian 1 ngày, đoàn đã phúc tra tại Tiểu đoàn 25 vận tải của Sư đoàn 5 với các nội dung: Kiểm tra nhận thức của các đối tượng; Luật giao thông; nhận thức của cán bộ phân đội vận tải; nhận thức của thợ và nhân viên kỹ thuật; kiểm tra nội dung xây dựng nền nếp chính quy, vững mạnh toàn diện; nông tác quân nhu; công tác doanh trại…

Đợt phúc tra này nhằm đánh giá kết quả 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”, qua đó rút ra những kinh nghiệm thực tiễn, nhân rộng kết quả, chỉ đạo các đơn vị vận tải trong Sư đoàn duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”, xây dựng ngành vận tải Sư đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lê Thuận