Quân khu 7- Tây Ninh: Thống nhất chủ trương chung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 

Cập nhật ngày: 18/05/2017 - 11:36

BTNO - Chiều 17.5, tại Bộ Chỉ huy quân sự Tây Ninh, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Trung tướng Võ Minh Lương- Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 và Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang đồng chủ trì hội nghị.

Trung tướng Võ Minh Lương- Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu tại hội nghị.

Trong những năm qua, Quân khu 7 và tỉnh Tây Ninh đã có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng điểm khu vực phòng thủ với nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa bàn Quân khu 7.

Để đáp ứng các yêu cầu phát triển của nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng đất nước trong thời kỳ mới, trên cơ sở Nghị quyết nhiệm kỳ của Đảng bộ Quân khu 7 và Đảng bộ Tây Ninh, Quân khu 7 và tỉnh Tây Ninh tiếp tục thống nhất cao hơn với chủ trương, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp và các giải pháp chính nhằm chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương phát triển chiều sâu, tăng cường và củng cố tiềm lực, thế trận quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như giữ vững ổn định tuyến biên giới, góp phần gìn giữ hòa bình, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại hội nghị lần này, Ban thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã cùng nhau trao đổi, thống nhất những nội dung cụ thể về chủ trương chung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng gắn với an ninh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quân khu và tỉnh Tây Ninh.

Hai bên cùng nhận định về vị trí, tầm quan trọng chiến lược của Quân khu 7 và tỉnh Tây Ninh trong thế chiến lược chung của cả nước và thế trận phòng thủ Quân khu 7; việc điều chỉnh tổ chức thế trận và lực lượng quốc phòng gắn với phối hợp thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về tăng cường bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế xã hội và chủ trương đổi mới, nâng cao hiệu quả đối ngoại quốc phòng.

Đảng ủy Quân khu 7 và Tỉnh ủy Tây Ninh cũng thống nhất chủ trương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết một số vấn đề cụ thể như: Tăng cường chỉ đạo, đầu tư cho công tác nắm địch, nắm tình hình, quản lý địa bàn, ngăn ngừa và xử lý các điểm nóng; thực hiện Đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh và cấp huyện giai đoạn 2017-2021 theo hướng tiếp tục làm điểm cho toàn quốc, gắn với tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- quân sự địa phương; bảo đảm ngân sách chi cho nhiệm vụ quốc phòng địa phương và chăm lo cho lực lượng vũ trang.

Những nội dung hai bên thống nhất cũng đã được phân công và giao trách nhiệm cụ thể để cùng thực hiện tốt công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng- quân sự địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng của tỉnhquyết tâm phối hợp chặt chẽ với Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và các đơn vị trực thuộc Quân khu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng- quân sự địa phương; quan tâm đầu tư cho các hoạt động xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng- an ninh trong khu vực phòng thủ của tỉnh.

Trước mắt giao Đảng ủy Quân sự tỉnh, các cấp ủy, tổ chức Đảng cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan Quân khu 7, qua đó làm tốt hơn nhiệm vụ, chức năng tham mưu tổ chức thực hiện các nội dung đã được thống nhất.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang đề nghị Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Quân khu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra, nhất là chuẩn bị tốt nội dung diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017 sát thực tế và đạt kết quả tốt; hoàn chỉnh thủ tục, sớm phê duyệt triển khai thực hiện dự án xây dựng đường tuần tra biên giới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; quan tâm hỗ trợ chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ huyện Bến Cầu làm điểm của Quân khu đạt hiệu quả cao.

Trung tướng Võ Minh Lương- Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 đánh giá cao chất lượng của hội nghị, đồng thời đề nghị Tây Ninh xây dựng ngay chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, giao nhiệm vụ và chỉ tiêu chung cho từng cấp, từng ngành; Bộ CHQS tỉnh chủ trì cùng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu trực tiếp theo những hướng dẫn thực hiện, thống nhất tổng hợp báo cáo đầy đủ và thường xuyên.

Trung tướng Võ Minh Lương yêu cầu Sư đoàn 5 đứng chân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh phải chủ động tham gia vào thành phần thế trận phòng thủ của tỉnh trong thời bình và có các phương án khi có tình huống chiến tranh xảy ra. Các cơ quan thuộc Quân khu, Bộ CHQS tỉnh, BĐBP tỉnh phải kết hợp thường xuyên và chặt chẽ với Công an tỉnh phát huy tốt vai trò tham mưu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh; Bộ CHQS tỉnh phải hiệp đồng chặt chẽ, thường  xuyên với các cơ quan, đơn vị liên quan...

Hoa Lư