Quốc hội thông qua quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2013

Cập nhật ngày: 11/06/2015 - 12:00

Chiều 10-6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013.

Sau khi nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình về quyết toán NSNN năm 2013 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2013, các đại biểu nghe Ủy viên Đoàn Thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Đinh Văn Nhã trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2013.

Kết quả biểu quyết thông qua quyết toán NSNN năm 2013.

Quốc hội đã tiến hành biểu quyết phê chuẩn Nghị quyết quyết toán NSNN năm 2013 với các nội dung:

Một là: Phê duyệt tổng số thu cân đối NSNN là 1.084.064 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2012 sang năm 2013, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2012, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN.

Hai là: Phê quyệt tổng số chi cân đối NSNN là 1.277.710 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2013 sang năm 2014.

Ba là: Phê duyệt mức bội chi NSNN năm 2013 là 236.769 tỷ đồng, bằng 6,6% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm số kết dư ngân sách địa phương. Trong đó, nguồn bù đắp bội chi NSNN sẽ vay trong nước 180.347 tỷ đồng và vay ngoài nước 56.422 tỷ đồng.

Tiến hành biểu quyết các nội dung này, đã có 416 ĐBQH tham gia (84,04% tổng số Đại biểu Quốc hội). Đã có 386 Đại biểu tán thành (77,98%), 20 đại biểu không tán thành (4,04%), 10 đại biểu không biểu quyết (chiếm 2,02%).

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua toàn bộ Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2013. Kết quả biểu quyết có 418 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết (bằng 84,44% tổng số ĐBQH). 384 đại biểu biểu quyết tán thành (bằng 77,58%), 24 đại biểu không tán thành (4,85%), 10 đại biểu không biểu quyết (chiếm 2,02%).

Với kết quả biểu quyết này, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2013.

Nguồn VOV