Kinh tế   Kinh tế

Quý 1 năm 2020, hai cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát thu phí gần 64,8 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 07/04/2020 - 09:43

BTNO - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình hàng hóa quá cảnh qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài giảm đáng kể.

Trong quý 1, CKQT Mộc Bài đã thu phí được gần 54 tỷ đồng (so với cùng kỳ 2019 đạt khoảng 86%). Cửa khẩu Xa Mát có tổng lượt phương tiện ra vào là 16,8 ngàn lượt, trong đó quá cảnh hơn 2,5 ngàn lượt, thu phí được hơn 10,8 tỷ đồng, bình quân mỗi ngày thu được 120 triệu đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.

Số tiền thu này được tỉnh ưu tiên dùng để duy tu, sửa chữa và đầu tư mới các công trình tại Trạm kiểm soát cửa khẩu  để có phục vụ thuận lợi, ổn định lâu dài cho các phương tiện qua lại.

Hùng Dũng