BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quy định cần biết khi mua xe ô tô, xe máy từ ngày 06/11/2023 

Cập nhật ngày: 09/11/2023 - 09:23

Xin hỏi trường hợp tổ chức, cá nhân mua xe ô tô, xe máy từ ngày 06/11/2023 thì có quy định mới nào cần lưu ý hay không? - Độc giả Thu Trang

Mua xe ô tô, xe máy từ ngày 06/11/2023 cần biết quy định mới này.

Mua xe ô tô, xe máy từ ngày 06/11/2023 cần biết điều này

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô, xe máy kèm theo Quyết định 2353/QĐ-BTC ngày 31/10/2023 gồm:

- Bảng 1: Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người từ 9 người trở xuống

+ Phần 1a. Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người từ 9 người trở xuống nhập khẩu (4553 loại)

+ Phần 1b. Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người từ 9 người trở xuống sản xuất, lắp ráp trong nước (962 loại xe)

- Bảng 2: Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô pick-up, ô tô tải Van

+ Phần 2a. Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô pick-up, ô tô tải Van nhập khẩu (249 loại xe)

+ Phần 2b. Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô pick-up, ô tô tải Van sản xuất, lắp ráp trong nước (108 loại xe)

- Bảng 3: Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người từ 10 người trở lên áp dụng với các nước sản xuất, lắp ráp như sau: Việt Nam; Hàn Quốc; Trung Quốc, Đài Loan; Nhật, Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italia, Anh, Thụy Điển và các nước sản xuất, lắp ráp khác.

- Bảng 4: Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô vận tải hàng hóa (trừ ô tô Pickup, ô tô tải van) áp dụng với các nước sản xuất, lắp ráp như sau: Việt Nam; Hàn Quốc; Trung Quốc, Đài Loan; Nhật, Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italia, Anh, Thụy Điển và các nước sản xuất, lắp ráp khác.

- Bảng 5: Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trước năm 2000

- Bảng 6: Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với xe máy:

+ Phần 6a. Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với xe máy nhập khẩu (1823 loại xe)

+ Phần 6b. Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với xe máy sản xuất, lắp ráp trong nước (818 loại xe)

- Bảng 7: Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với xe máy sản xuất trước năm 2000

Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô, xe máy được ban hành nêu trên sẽ được áp dụng từ ngày 06/11/2023. Tổ chức, cá nhân mua ô tô, xe máy từ ngày 06/11/2023 cần biết điều này để có thể xác định được mức lệ phí trước bạ phải nộp khi mua xe.

Nguồn baoquocte

Từ khóa
xe ô tôxe máy