Kinh tế   Kinh tế

Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 25/01/2022 - 18:42

BTNO - Ngày 24.1, UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định giá dịch vụ tại các bãi trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, mức giá dịch vụ trông giữ xe tại các bãi trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, được quy định như sau:

Mức giá dịch vụ trông giữ xe theo lượt tại các bãi trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước:

STT

Đối tượng

Mức giá (đồng/chiếc/lượt)

Ban ngày

Ban đêm

Cả ngày đêm

1

Xe đạp (kể cả xe đạp máy và xe đạp điện)

2.000

3.000

4.000

2

Xe máy điện, xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh

4.000

6.000

8.000

3

Xe cơ giới 3 bánh

6.000

10.000

12.000

4

Xe ô tô con, xe ô tô khách:

 

 

 

4.1

Xe ô tô con (còn gọi là xe con) là xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi (kể cả chỗ người lái)

10.000

15.000

20.000

4.2

Ô tô khách (còn gọi là xe khách) là xe ô tô chở người trên 9 chỗ ngồi (kể cả chỗ người lái)

18.000

25.000

32.000

5

Xe ô tô vận tải hàng hóa:

 

 

 

5.1

Loại xe có trọng tải thiết kế đến 3.500 kg (đến 3,5 tấn)

10.000

15.000

20.000

5.2

Loại xe có trọng tải thiết kế trên 3.500 kg (trên 3,5 tấn)

18.000

25.000

32.000

Mức giá dịch vụ trông giữ xe theo tháng tại các bãi trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước:

STT

Đối tượng

 

 

Mức giá (đồng/chiếc/tháng)

Ban ngày

Ban đêm

Cả ngày đêm

1

Xe đạp (kể cả xe đạp máy và xe đạp điện)

40.000

60.000

80.000

2

Xe máy điện, xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh

80.000

120.000

160.000

3

Xe cơ giới 3 bánh

120.000

200.000

240.000

4

Xe ô tô con, xe ô tô khách:

 

 

 

4.1

Xe ô tô con (còn gọi là xe con) là xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi (kể cả chỗ người lái)

200.000

300.000

400.000

4.2

Ô tô khách (còn gọi là xe khách) là xe ô tô chở người trên 9 chỗ ngồi (kể cả chỗ người lái)

360.000

500.000

640.000

5

Xe ô tô vận tải hàng hóa:

 

 

 

5.1

Loại xe có trọng tải thiết kế đến 3.500 kg (đến 3,5 tấn)

200.000

300.000

400.000

5.2

Loại xe có trọng tải thiết kế trên 3.500 kg (trên 3,5 tấn)

360.000

500.000

640.000

Đối với các bãi trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, ở khu vực chợ, siêu thị, bệnh viện, nơi khám, chữa bệnh, cơ sở giáo dục - đào tạo và các loại xe đạp (kể cả xe đạp máy và xe đạp điện), xe máy điện, xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh, xe cơ giới 3 bánh, giá dịch vụ trông giữ xe tối đa bằng với mức giá quy định tại các bãi trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Ở các khu vực và các loại xe còn lại, căn cứ quy mô đầu tư và tình hình thực tế quản lý, các tổ chức, cá nhân trông giữ xe quy định (niêm yết) cụ thể mức giá và thu giá dịch vụ trông giữ xe phù hợp nhưng không vượt quá 1,5 lần so với mức giá quy định tại các bãi trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Cũng theo UBND tỉnh, tổ chức, cá nhân thu giá dịch vụ trông giữ xe tại các bãi trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm quản lý nguồn thu; thực hiện các nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành.

Hy Uyên